DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Erfagruppe for kostume – og andre områder?

Der har løbende været aktiveret forskellige erfagrupper, hvor medlemmer kan dele viden og erfaring inden for et specifikt område. Der har fx tidligere været en ‘Dukke-gruppe’ og en ‘Lysdesign-gruppe’, hvor medlemmer, som beskæftigede sig med disse specifikke områder mødtes jævnligt for at drøfte arbejdsforhold, faglige udfordringer mv. Det kan have stor værdi for både det enkelte medlem, men også for Danske Scenografer, der kan få viden om tendenser i udviklingen eller særlige forhold, der kræver, at vi som forbund griber ind.

Erfagrupperne fungerer kun, hvis der er nogen, der vil fungere som tovholder i form af at sikre, at gruppen løbende mødes, evt. agenda mv. Grupperne kan låne lokalerne i forbundet efter aftale. Sekretariatet bistår gerne planlægning, evt. oplæg på møder mv., men kan ikke facilitere grupperne.

Hvis du ser et behov og gerne vil være med til at starte en erfagruppe op – enten alene eller sammen med andre – så kontakt sekretariatet på ds@scenograf.dk, som kan bistå den videre proces.

Opstart af erfagruppe om kostumegruppe til maj!

Der er taget initiativ til en erfagruppe om kostumedesign. Gruppen starter op i maj og består bl.a. af Julie Forchhammer, Marie í Dali og Lise Klitten. Vil du være med? Så send en mail til ds@scenograf.dk hurtigst muligt, og så hører du nærmere om konceptet og første møde. Vi håber at høre fra mange af jer!