DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

OVERENSKOMSTER

’Den danske model’ er særegen i forhold til mange andre landes arbejdsmarkeder på den måde, at det er arbejdsmarkedets parter – arbejdsgiver(-foreninger) og fagforeninger, fx Danske Scenografer – der fastlægger ansættelsesvilkårene for danskere på arbejdsmarkedet. Det sker gennem kollektive overenskomster.

Du kan finde en oversigt over Danske Scenografers overenskomster her.

En overenskomst indeholder de mindstevilkår, medarbejderne i den overenskomstomfattede virksomhed har ret til.

Det er ikke muligt for en arbejdsgiver at indgå individuelle aftaler med medarbejderne om at fravige overenskomsten til skade for medarbejderen). Det står det arbejdsgiveren frit for, at stille medarbejderne bedre, end overenskomsten kræver.

Danske Scenografer arbejder for at sikre de bedste arbejdsvilkår og betingelser for lønmodtagere og freelancere inden for faget. Du er ikke omfattet en overenskomst, hvis du tilknyttes en opgave som selvstændig erhvervsdrivende.

Det er ikke alle arbejdsgivere, som ønsker at indgå overenskomster – det er en konkret forhandling. Danske Scenografer arbejder løbende på at indgå overenskomster med flere arbejdsgivere, ligesom vi bruger tid på at genforhandle vores eksisterende overenskomster.

Få gode råd og sparring om din kontrakt, inden du skriver under!

Vi anbefaler alle vores medlemmer at kontakte os, inden der skrives under på en kontrakt.

Det kan være svært at gennemskue, om man er omfattet af en overenskomst i det pågældende arbejde eller om de øvrige løn-, arbejds- og rettighedsforhold stemmer overens med aftaler og praksis på området. Og det er svært at ændre på dine vilkår, når først der er skrevet under.

Vi er til for at hjælpe, rådgive og bistå dig – så kontakt os endelig. Det er også en god mulighed for os til at følge med i udviklingen på arbejdsmarkedet og indsigt i fagområdet og branchen.

Det er vigtigt, at du altid har en underskrevet kontrakt, inden du påbegynder arbejdet.

OVERENSKOMSTER

’Den danske model’ er særegen i forhold til mange andre landes arbejdsmarkeder på den måde, at det er arbejdsmarkedets parter – arbejdsgiver(-foreninger) og fagforeninger, fx Danske Scenografer – der fastlægger ansættelsesvilkårene for danskere på arbejdsmarkedet. Det sker gennem kollektive overenskomster.

Du kan finde en oversigt over Danske Scenografers overenskomster her.

En overenskomst indeholder de mindstevilkår, medarbejderne i den overenskomstomfattede virksomhed har ret til.

Det er ikke muligt for en arbejdsgiver at indgå individuelle aftaler med medarbejderne om at fravige overenskomsten til skade for medarbejderen). Det står det arbejdsgiveren frit for, at stille medarbejderne bedre, end overenskomsten kræver.

Danske Scenografer arbejder for at sikre de bedste arbejdsvilkår og betingelser for lønmodtagere og freelancere inden for faget. Du er ikke omfattet en overenskomst, hvis du tilknyttes en opgave som selvstændig erhvervsdrivende.

Det er ikke alle arbejdsgivere, som ønsker at indgå overenskomster – det er en konkret forhandling. Danske Scenografer arbejder løbende på at indgå overenskomster med flere arbejdsgivere, ligesom vi bruger tid på at genforhandle vores eksisterende overenskomster.

Få gode råd og sparring om din kontrakt, inden du skriver under!

Vi anbefaler alle vores medlemmer at kontakte os, inden der skrives under på en kontrakt.

Det kan være svært at gennemskue, om man er omfattet af en overenskomst i det pågældende arbejde eller om de øvrige løn-, arbejds- og rettighedsforhold stemmer overens med aftaler og praksis på området. Og det er svært at ændre på dine vilkår, når først der er skrevet under.

Vi er til for at hjælpe, rådgive og bistå dig – så kontakt os endelig. Det er også en god mulighed for os til at følge med i udviklingen på arbejdsmarkedet og indsigt i fagområdet og branchen.

Det er vigtigt, at du altid har en underskrevet kontrakt, inden du påbegynder arbejdet.