DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Ansøgning om medlemsskab

*Læs om Danske Scenografers kriterier for optagelse af medlemmer her, inden du udfylder ansøgningsblanketten.
Her skal du angive din uddannelsesmæssige baggrund, som kan være dansk eller international. Du skal skrive det fulde navn og linje på uddannelsen (du er velkommen til at indsætte links).
Det er et krav, at medlemmet har udført mindst én professionel produktion inden for sit fagområde på et/en af Danske Scenografer anerkendt professionelt teater, produktionsselskab, udstilling mv. Bestyrelsen kan efter skøn helt eller delvist erstatte denne betingelse med andet lignende arbejde indenfor faget, fx andet scenografisk arbejde. Du skal derfor beskrive, hvor du har arbejdet inden for foreningens fagområder (professionelle fagpersoner, der arbejder inden for scenekunst, film/tv, udstilling mv., som bl.a. konceptuerer, skaber og designer fortællinger i rum, fx scenografer, production designere, kostumedesignere, lysdesignere, lyddesignere, videodesignere m.fl.), og hvornår du har foretaget arbejdet. Du er velkommen til at indsætte links vedr. tidligere relevant beskæftigelse/produktion.
Click or drag a file to this area to upload.