DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

HVEM ER VI, OG HVAD KAN VI HJÆLPE DIG MED?

Hvem er vi en fagforening for?

Danske Scenografer er en fagforening for professionelle fagpersoner, der arbejder inden for scenekunst, film/tv, udstilling mv., som bl.a. konceptuerer, skaber og designer fortællinger i rum, fx scenografer, production designere, kostumedesignere, lysdesignere, lyddesignere, videodesignere m.fl.

Vi har til formål at varetage medlemmernes faglige og kunstneriske interesser af enhver art, at varetage medlemmernes interesser inden for generelle arbejdsvilkår og ophavsrettigheder samt at fremme kollektive og individuelle interesser på arbejdsmarkedet. Vi arbejder også for at binde de mange forskellige medlemmer sammen i et fagligt fællesskab og understøtte medlemmernes indbyrdes relationer og netværk.

Du kan læse mere om foreningen i vores vedtægter.  

Forskellige medlemskaber og kriterier for optag

Danske Scenografer tilbyder forskellige former for medlemskaber:

 • A-medlem (aktiv)
 • B-medlem (passiv)
 • Elevmedlem
 • Pensionistmedlem
 • Æresmedlem

Et A-medlem har fulde rettigheder i foreningen. Som A-medlem kan optages enhver myndig person der enten

 1. a) her i landet har udført mindst én professionel produktion inden for sit fagområde på et/en af Danske Scenografer anerkendt professionelt teater, produktionsselskab, udstilling mv. Bestyrelsen kan efter skøn helt eller delvist erstatte denne betingelse med andet lignende arbejde indenfor faget, fx andet scenografisk arbejde.

og/eller

 1. b) har afgangseksamen fra en af Danske Scenografer anerkendt skole.

Udenlandske fagpersoner kan efter bestyrelsens skøn optages som midlertidige A-medlemmer i den periode, pågældende har beskæftigelse som scenograf her i landet, såfremt de øvrige betingelser om medlemskab er opfyldt.

Sådan søger du om medlemskab

Hvis du ønsker at blive medlem af Danske Scenografer, skal du udfylde en online ansøgning, som sendes til Danske Scenografers sekretariat. I ansøgningen skal du uddybe oplysninger om din uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund.

Det er Danske Scenografers bestyrelse, som vurderer indkomne ansøgninger om medlemskab. Vi bestræber os på at vurdere og besvare din ansøgning indenfor 5 hverdage.

Hvad får du ud af et medlemskab?

Vores forening afspejler faggrupperne – vi er en lille forening, men vi brænder for faget og for at sikre de bedst mulige arbejdsvilkår, rettigheder og betingelser for at fremme faget.

Vi tilbyder bl.a.:

 • Personlig medlemsservice og juridisk rådgivning inden for bl.a. ansættelsesret
 • Tilbud om faglige kurser, arrangementer og studieture
 • Varetagelse og rådgivning om ophavsrettigheder
 • Et mødested for fagfolk og kolleger og dermed styrkelse af fagfællesskabet  
 • Løbende arbejde for og udvikling af bedre løn- og arbejdsvilkår bl.a. via indgåelse af overenskomster
 • At arbejde for kulturpolitiske indsatsområder
 • Gode medlemsfordele, bl.a. mulighed for at leje foreningens lejlighed i Berlin

På vores øvrige hjemmeside kan du desuden få et indtryk af, hvem vi er som forening, og hvad vi tilbyder vores medlemmer.

Vi glæder os til at høre fra dig!