DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

HVEM ER VI, OG HVAD KAN VI HJÆLPE DIG MED?

Danske Scenografer er en fagforening som varetager med­lemmernes faglige og kunstneriske interesser.

Som medlemmer optages scenografer, lys- og lyddesignere, kostumedesignere og andre til scenograffaget beslægtede designområder. 

Forudsætningen for optagelse er, at ansøgeren selvstændigt har det overordnede designansvar, og har haft min. én opgave på et af bestyrelsen anerkendt teater, produktions-, tv-produktions, eller filmselskab, eller er uddannet på en af bestyrelsen anerkendt dansk eller udenlandsk uddannelse inden for området.

 Der er 10 gode grunde til at melde sig ind i Danske Scenografer:

Vi er en lille og smidig fagforening, som

1) giver personlig service. Ingen sag for lille – ingen spørgsmål for dumme

2) giver en række gode tilbud om kurser, arrangementer og studieture

3) giver en god varetagelse af ophavsrettigheder

4) giver et sted hvor fagfolk kan mødes

5) giver vejledning og hjælp til skatte- og A-kassesystemet

6) arbejder for stadig bedre løn- og arbejdsvilkår bl.a. via indgåelse af overenskomster

7) arbejder kulturpolitisk efter behov

8) arbejder på at styrke fagfællesskabet og til stadighed højne kvaliteten i faget

9) giver mulighed for personlig præsentation på hjemmesiden

10) ejer en lejlighed i Berlin, som udlejes til medlemmer

Danske Scenografer består af A-medlemmer, B-medlemmer (passive medlemmer), elev- og pensionist-medlemmer samt eventuelle æresmedlemmer.

Ansøgning om medlemskab hos Danske Scenografer tilstilles foreningens sekretariat med oplysning om nuværende og tidligere relevant beskæftigelse og uddannelse. 

Procedure for bedømmelse af ansøgninger fastsættes af bestyrelsen. Anvend den elektroniske ansøgningsblanket eller kontakt sekretariatet for mere information.