DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

danske scenografer

faglig organisation for professionelle inden for scenografi, PRODUCTION DESIGN, kostumedesign, lysdesign, lyddesign, spildesign, udstillings- og rumdesign
WAR SUM UP Hotel Pro Forma Jesper Kongshaug

Om Danske Scenografer

Danske Scenografer er en sammenslutning af scenografer, production designere, lys – og lyddesignere, udstillingsscenografer, rumdesignere, kostumierer og spildesignere. 

Vi står sammen for at varetage medlemmernes interesser og rettigheder og højne fagligheden.

Medlemmer i Danske Scenografer er uddannet fra anerkendte uddannelsesinstitutioner, eller har på anden måde opnået en tilsvarende ekspertise og professionalisme. 

Vi har etableret interne udvalg, forhandler overenskomster, arrangerer efteruddannelse, er repræsenteret i forskellige bestyrelser, bl.a. i Dansk Kunstnerråd og Create Denmark.

Sidst men ikke mindst håndterer vi problemer med ophavsret, f.eks. i samarbejde med ophavsretsorganisationen Copydan, og i udvalg, der beskæftiger sig med teaterpolitikken.