DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

OVERENSKOMST OG LØN SCENE/TEATER

 

Tager du arbejde i et mindre ’Søjle A’-teater (karakteriseret som egnsteatre, små storbyteatre og projektteatre), der er medlem af Dansk Teater, er du omfattet af denne overenskomst.

Lønsatser i denne overenskomst følger statens takster (fra side 13), som du kan finde her.

Se en oversigt over Dansk Teaters opdeling af Søjle A- og B-teatre.  

Vejledende lønsats på de store teatre under Dansk Teaters B-søjle:

Til brug for teatrenes budgetlægning vurderer Danske Scenografer hvert år, hvad en normal opgave som minimum bør aflønnes på teatre under Dansk Teaters B-søjle for den pågældende sæson.  

Lønsatsen reguleres hvert år i overensstemmelse med satsreguleringsprocenten. Satsen er således beregnet ud fra tidligere års lønniveau og tager højde for lønudviklingen. Lønnen for en gennemsnitlig opgave i den pågældende og ved alle satser tillægges feriepenge, jf. ferieloven.

Kunstneren er ophavsperson til sit design/koncept. Teatret får for denne løn alene en brugsret i den konkret aftalte opførelsesperiode.

Yderligere rettighedsoverdragelse (fx audiovisuel udnyttelse), co-produktioner, genopsætning, prolongation mv. udløser yderligere passende og forholdsmæssig betaling for rettighedsudnyttelsen efter konkret aftale, jf. ophavsretsloven.

Følgende vejledende lønsatser gælder for 2024 (dagsgage svarende til 7,4 timer):

Scenografer:

Lille scene: 158.900 kr. / dagsgage: 2.800 kr.

Stor scene: 173.350 kr. / dagsgage: 2.900 kr.

Lys- og lyddesignere:

Lille scene: 62.950 kr. / dagsgage: 2.800 kr.

Stor scene: 81.500 kr. / dagsgage: 2.900 kr.

Kostumedesignere:

Lønniveau som scenografens. Ved ansættelse af en kostumedesigner i samarbejde med en scenograf sker en justering af scenografens løn. Ansættelsesperiodens længde er afhængig af opgavens omfang.

OVERENSKOMST SCENE/TEATER

 

Tager du arbejde i et mindre ’Søjle A’-teater (karakteriseret som egnsteatre, små storbyteatre og projektteatre), der er medlem af Dansk Teater, er du omfattet af denne overenskomst.

Lønsatser i denne overenskomst følger statens takster (fra side 13), som du kan finde her.

Se en oversigt over Dansk Teaters opdeling af Søjle A- og B-teatre.  

Vejledende lønsats på de store teatre under Dansk Teaters B-søjle:

Til brug for teatrenes budgetlægning vurderer Danske Scenografer hvert år, hvad en normal opgave som minimum bør aflønnes på teatre under Dansk Teaters B-søjle for den pågældende sæson.  

Lønsatsen reguleres hvert år i overensstemmelse med satsreguleringsprocenten. Satsen er således beregnet ud fra tidligere års lønniveau og tager højde for lønudviklingen. Lønnen for en gennemsnitlig opgave i den pågældende og ved alle satser tillægges feriepenge, jf. ferieloven.

Kunstneren er ophavsperson til sit design/koncept. Teatret får for denne løn alene en brugsret i den konkret aftalte opførelsesperiode.

Yderligere rettighedsoverdragelse (fx audiovisuel udnyttelse), co-produktioner, genopsætning, prolongation mv. udløser yderligere passende og forholdsmæssig betaling for rettighedsudnyttelsen efter konkret aftale, jf. ophavsretsloven.

Følgende vejledende lønsatser gælder for 2024 (dagsgage svarende til 7,4 timer):

Scenografer:

Lille scene: 158.900 kr. / dagsgage: 2.800 kr.

Stor scene: 173.350 kr. / dagsgage: 2.900 kr.

Lys- og lyddesignere:

Lille scene: 62.950 kr. / dagsgage: 2.800 kr.

Stor scene: 81.500 kr. / dagsgage: 2.900 kr.

Kostumedesignere:

Lønniveau som scenografens. Ved ansættelse af en kostumedesigner i samarbejde med en scenograf sker en justering af scenografens løn. Ansættelsesperiodens længde er afhængig af opgavens omfang.