DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Workshop om kreditering – vi har brug for dig!

Vi oplever løbende, at kreditering af jer som kunstnere kan udfordre på forskellige måder. På scenekunstområdet oplever vi bl.a., at der ikke krediteres ‘på behørig vis’ på de sociale medier eller i øvrige sammenhænge, hvor fx instruktør og dramatiker krediteres. Det er en uheldig udvikling, som vi skal have ændret, således at også Danske Scenografers faggrupper krediteres i alle sammenhænge.

På film og tv-området oplever vi også, at producenterne ikke får efterlevet kravene til kreditering, fx hos imdb eller i rulletekster. Det kan have store konsekvenser, bl.a. fordi, at det er på baggrund af denne data, vi uddeler rettighedsmidler. Vi oplever også, at producenten ikke altid inddrager den konceptuerende production designer, når der skal videreudvikles. Desuden oplever vi, at der genbruges uden forudgående samtykke eller korrekt kreditering.

Derudover har vi også brug for at udarbejde nogle anbefalinger, når krediteringen deles. Det kan være, når en production designer har konceptueret på en series første sæsoner, hvorefter en anden production designer overtager og sætter sit præg. Når der er to production designere på rulleteksterne, vil udgangspunktet være, at de deler rettighederne (og rettighedsmidler) 50/50. Såfremt delingen er aftalt anderledes, skal Danske Scenografer orienteres herom særskilt, da det ikke vil fremgå andetsteds.

Anbefalingerne skal bruges til både medlemmer og til arbejdsgivere. Det er vigtigt, at I har en rettesnor, så det ikke er tvister, I skal tage som kolleger. Det er også vigtigt, at vi kan oplyse og guide producenten om god skik og retningslinjer på dette område.

Vi planlægger workshoppen, når vi ved, hvor mange af jer, der er interesseret i at deltage og give jeres besyv med. Herefter videreudvikles der på workshoppens input i en nedsat arbejdsgruppe/bestyrelse.

Vi håber på, at mange af jer har lyst til at deltage i dette vigtige arbejde – både erfarne og nye, scenografer, production designere og ar directors. Det er vigtigt, at vi får hørt alle stemmer.

Meld retur til ds@scenograf.dk senest den 20. maj, hvis du har lyst til at bidrage og deltage i en workshop. Herefter hører du nærmere.