DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Interne udvalg

I Danske Scenografer har vi en lang tradition for at nedsætte faste udvalg til at bistå udvikling og drift af særlige områder.

Udvalgene består typisk af både almindelige medlemmer og bestyrelsesmedlemmer, så faget er repræsenteret i arbejdet.

Vi forsøger at lade udvalgene repræsentere ud fra mangfoldighed og diversitet.

Sekretariatet drifter som udgangspunkt de faste udvalg i samarbejde med medlemmerne.

De faste udvalg fremgår nedenfor. Da der løbende er udskiftning i udvalgsmedlemmer, fremgår disse ikke på siden. Sekretariatet kan oplyse, hvem der deltager – og input til arbejdet i udvalgene er altid velkomne på ds@scenograf.dk.

Der nedsættes ligeledes løbende ad hoc udvalg, som kan have til opgave at kortlægge, inspirere, motivere eller handle på en konkret udfordring eller emne. Disse udvalg har som oftest en kortere og mindre fast form. Vi bestræber os på at formidle eventuelle drøftelser eller tiltag fra udvalgene.

Bæredygtighedsudvalg

Bæredygtighedsudvalget har til formål at bistå videndeling og konkrete handlinger på området – både inden for klima/miljø, den sociale bæredygtighed og ikke mindst økonomisk bæredygtighed.

Udvalget repræsenterer alle områder – film/tv, scene/teater, udstilling mv. – og der er derfor mange aktuelle problemstillinger og handlepunkter, som skal drøftes og iagttages.

Bæredygtighedsudvalget arbejder tæt sammen med sekretariat og bestyrelse, da emnet har høj prioritet og væsentlighed.

Udvalget faciliterer bl.a. Bæredygtighedssaloner – og er i løbende dialog med øvrige aktører på området for at understøtte inspiration og forankring på tværs af kultur- og kunstbranchen. Udvalgets aktiviteter vil fremgå som kursusaktiviteter på hjemmesiden.

Alle input til arbejdet med bæredygtighed i bredeste forstand er meget velkomne – send gerne mail til ds@scenograf.dk

På bæredygtighedsområdet har bestyrelsen nedfældet nogle pejlemærker, som tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål.

Kursusudvalg

Kursusudvalget planlægger sammen med sekretariatet Danske Scenografers mange kursusaktiviteter.

Vi mødes i udvalget nogle gange om året, hvor vi drøfter og prioriterer kommende aktiviteter.

Vi justerer og evaluerer løbende tiltag og processer, så vi på den måde får udbudt aktiviteter i en form og med et emne, der matcher vores forskellige medlemmer.

Input til aktiviteter er altid velkomne og kan stiles ds@scenograf.dk.

AI-udvalg

Med nedsættelse af AI-udvalget i 2024 er der sat et ekstra og skærpet fokus på hele AI området inden for branchen og Danske Scenografers fagområder. Der er ingen tvivl om, at AI kommer til at spille en stor rolle i den måde, der produceres på fremover. Udvalget har til formål indsamle og følge  videndeling og konkrete handlinger på området. 

AI-udvalget arbejder tæt sammen med sekretariat og bestyrelse, da emnet har høj prioritet og væsentlighed.

Udvalget faciliterer bl.a. AI-inspirationsaftener – og er i løbende dialog med øvrige aktører på området for at understøtte inspiration og forankring på tværs af kultur- og kunstbranchen. 

Alle input til arbejdet med AI er meget velkomne – send gerne mail til ds@scenograf.dk

INTERNE UDVALG

I Danske Scenografer har vi en lang tradition for at nedsætte faste udvalg til at bistå udvikling og drift af særlige områder.

Udvalgene består typisk af både almindelige medlemmer og bestyrelsesmedlemmer, så faget er repræsenteret i arbejdet.

Vi forsøger at lade udvalgene repræsentere ud fra mangfoldighed og diversitet.

Sekretariatet drifter som udgangspunkt de faste udvalg i samarbejde med medlemmerne.

De faste udvalg fremgår nedenfor. Da der løbende er udskiftning i udvalgsmedlemmer, fremgår disse ikke på siden. Sekretariatet kan oplyse, hvem der deltager – og input til arbejdet i udvalgene er altid velkomne på ds@scenograf.dk.

Der nedsættes ligeledes løbende ad hoc udvalg, som kan have til opgave at kortlægge, inspirere, motivere eller handle på en konkret udfordring eller emne. Disse udvalg har som oftest en kortere og mindre fast form. Vi bestræber os på at formidle eventuelle drøftelser eller tiltag fra udvalgene.

Bæredygtighedsudvalg

Bæredygtighedsudvalget har til formål at bistå videndeling og konkrete handlinger på området – både inden for klima/miljø, den sociale bæredygtighed og ikke mindst økonomisk bæredygtighed. Udvalget repræsenterer alle områder – film/tv, scene/teater, udstilling mv. – og der er derfor mange aktuelle problemstillinger og handlepunkter, som skal drøftes og iagttages. Bæredygtighedsudvalget arbejder tæt sammen med sekretariat og bestyrelse, da emnet har høj prioritet og væsentlighed. Udvalget faciliterer bl.a. Bæredygtighedssaloner – og er i løbende dialog med øvrige aktører på området for at understøtte inspiration og forankring på tværs af kultur- og kunstbranchen. Udvalgets aktiviteter vil fremgå som kursusaktiviteter på hjemmesiden. Alle input til arbejdet med bæredygtighed i bredeste forstand er meget velkomne – send gerne mail til ds@scenograf.dk

På bæredygtighedsområdet har bestyrelsen nedfældet nogle pejlemærker, som tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål.

Kursusudvalg

Kursusudvalget planlægger sammen med sekretariatet Danske Scenografers mange kursusaktiviteter. Vi mødes i udvalget nogle gange om året, hvor vi drøfter og prioriterer kommende aktiviteter. Vi justerer og evaluerer løbende tiltag og processer, så vi på den måde får udbudt aktiviteter i en form og med et emne, der matcher vores forskellige medlemmer. Input til aktiviteter er altid velkomne og kan stiles ds@scenograf.dk.