DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Udbetaling fra Create Denmark

Udbetaling fra Create Denmark

Danske Scenografer modtager og udbetaler rettighedsmidler fra Create Denmark.

Create Denmark indgår aftaler om ”on demand” brug af blandt andet danske spillefilm og dramaserier.

Create Denmark står på et fundament skabt i samarbejde af 10 kunstnerforbund og repræsenterer tusindvis af kunstnere i sine forhandlinger.

Kunstnerforbundene har samlet dele af deres forhandlingsindsats og rettighedsstrategiske arbejde i Create Denmark ud fra devisen ”sammen står vi stærkest”. Create Denmark rådgiver kunstnerforbundene som en specialiseret juridisk enhed, men kan ikke egenrådigt træffe beslutninger.

Aftalerne indgås primært med streamingtjenesterne og handler alle om at sikre kunstnerne en rimelig betaling, når kunstnernes rettigheder bruges ”on demand”.

På nuværende tidspunkt er der indgået aftaler med:

 • Netflix om serier
 • Netflix om spillefilm
 • Viaplay – originals
 • TV2 Play om seriefiktion og dokudrama

DRtv betaler også for at bruge kunstnernes rettigheder – det håndteres af Copydan Arkiv.

Streamingtjenesten betaler et samlet beløb til Create Denmark for brug af alle de rettigheder som organisationen håndterer på vegne af kunstnerforbundene – pengene er ikke øremærket bestemte rettighedshavere når de udbetales til Create Denmark. Hver aftale er unik, fordi streamingtjenesterne har forskellige behov. Det betyder blandt andet at afregningsfrekvensen til Create Denmark er forskellig fra tjeneste til tjeneste. Nogle streamingtjenester betaler fx specifikt fra produktion til produktion, andre betaler samlet én gang om året for alle de rettigheder der er blevet brugt det forgangne år.  

Create Denmark viderefordeler hurtigst muligt den samlede rettighedsbetaling til kunstnerforbundene efter en fordelingsnøgle, som forbundene er blevet enige om. Nu er det forbundenes opgave at identificere hvilke kunstnere der skal have del i rettighedsbetalingen. Create Denmark er ikke involveret i rettighedsbetalingen fra forbund til kunstner, det varetages af kunstnerforbundene efter deres individuelle principper og processer.

For Danske Scenografers vedkommende, er rettighedspositionen på streamingmarkedet fortsat ny, men der er forhandlet en lille andel igennem på alle aftaler.

Sådan fordeler Danske Scenografer rettighedsmidler fra Create Denmark

Når pengene er overført til Danske Scenografer, er det vores pligt at fordele midlerne til rettighedshaverne. Det sker efter den pågældende streamingaftales principper (fx for den konkrete produktion) samt lov om kollektiv forvaltning. Det skal ske på et sagligt og objektivt grundlag.

Vi udfører arbejdet med dedikerede ressourcer i administrationen og transparens i processerne. Da midlerne kommer til Danske Scenografer som forvaltningsorganisation, er det dennes bestyrelse som har det overordnede juridiske og økonomiske ansvar for, at området forvaltes efter loven og retningslinjerne.

Vi er ved at udarbejde processer for de forskellige aftaler, som bl.a. afhænger af den data, vi kan få adgang til fra streamingtjenesten. Det betyder, at vi lige nu desværre ikke kan oplyse meget om, hvordan du får rettighedsmidler fra TV2 Play, Netflix eller andre streamingtjenester, vi har aftaler med.

Hvem har andel i rettighedsmidlerne fra Create Denmark?

Danske Scenografer udbetaler rettighedsmidler til kunstnere som kan dokumentere ophavsret til værket og evt. rettighedsforbehold (SVOD eller henvisning til aftalen med streamingtjenesten). Det kræver dog også, at arbejdet, der er udført, svarer til den egentlige funktions opgave. Det er altså ikke tilstrækkeligt med en titel som production designer, hvis det udførte arbejde ikke kan kategoriseres som egentlig production design. 

 • Production designer
 • Scenograf

Udbetaling fra Create Denmark

Udbetaling fra Create Denmark

Danske Scenografer modtager og udbetaler rettighedsmidler fra Create Denmark.

Create Denmark indgår aftaler om ”on demand” brug af blandt andet danske spillefilm og dramaserier.

Create Denmark står på et fundament skabt i samarbejde af 10 kunstnerforbund og repræsenterer tusindvis af kunstnere i sine forhandlinger.

Kunstnerforbundene har samlet dele af deres forhandlingsindsats og rettighedsstrategiske arbejde i Create Denmark ud fra devisen ”sammen står vi stærkest”. Create Denmark rådgiver kunstnerforbundene som en specialiseret juridisk enhed, men kan ikke egenrådigt træffe beslutninger.

Aftalerne indgås primært med streamingtjenesterne og handler alle om at sikre kunstnerne en rimelig betaling, når kunstnernes rettigheder bruges ”on demand”.

På nuværende tidspunkt er der indgået aftaler med:

 • Netflix om serier
 • Netflix om spillefilm
 • Viaplay – originals
 • TV2 Play om seriefiktion og dokudrama

DRtv betaler også for at bruge kunstnernes rettigheder – det håndteres af Copydan Arkiv.

Streamingtjenesten betaler et samlet beløb til Create Denmark for brug af alle de rettigheder som organisationen håndterer på vegne af kunstnerforbundene – pengene er ikke øremærket bestemte rettighedshavere når de udbetales til Create Denmark. Hver aftale er unik, fordi streamingtjenesterne har forskellige behov. Det betyder blandt andet at afregningsfrekvensen til Create Denmark er forskellig fra tjeneste til tjeneste. Nogle streamingtjenester betaler fx specifikt fra produktion til produktion, andre betaler samlet én gang om året for alle de rettigheder der er blevet brugt det forgangne år.  

Create Denmark viderefordeler hurtigst muligt den samlede rettighedsbetaling til kunstnerforbundene efter en fordelingsnøgle, som forbundene er blevet enige om. Nu er det forbundenes opgave at identificere hvilke kunstnere der skal have del i rettighedsbetalingen. Create Denmark er ikke involveret i rettighedsbetalingen fra forbund til kunstner, det varetages af kunstnerforbundene efter deres individuelle principper og processer.

For Danske Scenografers vedkommende, er rettighedspositionen på streamingmarkedet fortsat ny, men der er forhandlet en lille andel igennem på alle aftaler.

Sådan fordeler Danske Scenografer rettighedsmidler fra Create Denmark

Når pengene er overført til Danske Scenografer, er det vores pligt at fordele midlerne til rettighedshaverne. Det sker efter den pågældende streamingaftales principper (fx for den konkrete produktion) samt lov om kollektiv forvaltning. Det skal ske på et sagligt og objektivt grundlag.

Vi udfører arbejdet med dedikerede ressourcer i administrationen og transparens i processerne. Da midlerne kommer til Danske Scenografer som forvaltningsorganisation, er det dennes bestyrelse som har det overordnede juridiske og økonomiske ansvar for, at området forvaltes efter loven og retningslinjerne.

Vi er ved at udarbejde processer for de forskellige aftaler, som bl.a. afhænger af den data, vi kan få adgang til fra streamingtjenesten. Det betyder, at vi lige nu desværre ikke kan oplyse meget om, hvordan du får rettighedsmidler fra TV2 Play, Netflix eller andre streamingtjenester, vi har aftaler med.

Hvem har andel i rettighedsmidlerne fra Create Denmark?

Danske Scenografer udbetaler rettighedsmidler til kunstnere som kan dokumentere ophavsret til værket og evt. rettighedsforbehold (SVOD eller henvisning til aftalen med streamingtjenesten). Det kræver dog også, at arbejdet, der er udført, svarer til den egentlige funktions opgave. Det er altså ikke tilstrækkeligt med en titel som production designer, hvis det udførte arbejde ikke kan kategoriseres som egentlig production design. 

 • Production designer
 • Scenograf