DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

STREGEN I SANDET

Allerede for to år siden, var vi flere organisationer i film-, tv-, og scenekunst, der gik sammen om en indsats mod grænseoverskridende adfærd. Vi satte gang i en undersøgelse, der viste store problemer i vores branche: At der ikke er tale om enkeltstående problemer og personer, men at vi skal gøre op med usunde arbejdsmiljøer, der på alt for mange arbejdspladser ofte leder til, at nogle ikke kan finde grænsen.

Derfor er vi 13 organisationer på tværs af film-, tv-, og scenekunst, der nu lancerer det fælles initiativ Stregen i Sandet. Vi ønsker at trække en streg i sandet over for grænseoverskridende adfærd og krænkelser i vores branche. Se vores kampagnefilm her.

STREGEN I SANDET

Allerede for to år siden, var vi flere organisationer i film-, tv-, og scenekunst, der gik sammen om en indsats mod grænseoverskridende adfærd. Vi satte gang i en undersøgelse, der viste store problemer i vores branche: At der ikke er tale om enkeltstående problemer og personer, men at vi skal gøre op med usunde arbejdsmiljøer, der på alt for mange arbejdspladser ofte leder til, at nogle ikke kan finde grænsen.

Derfor er vi 13 organisationer på tværs af film-, tv-, og scenekunst, der nu lancerer det fælles initiativ Stregen i Sandet. Vi ønsker at trække en streg i sandet over for grænseoverskridende adfærd og krænkelser i vores branche. Se vores kampagnefilm her.

ALLE KAN GØRE NOGET

Vi har udviklet en Handleguide (læs den her) med konkrete værktøjer til, hvordan man griber ind overfor grænseoverskridende adfærd i film-, tv-, og scenekunst. 

Vi siger:

ALLE KAN GØRE NOGET

Vi har udviklet en Handleguide (læs den her) med konkrete værktøjer til, hvordan man griber ind overfor grænseoverskridende adfærd i film-, tv-, og scenekunst. 

Vi siger:

GRIB IND

Forsøg roligt at afbryde situationen uden at skærpe konflikten

HENT HJÆLP

Hvis du ikke selv kan gribe ind, så bed om hjælp hos nogle, som kan

FØLG OP

Fortæl de involverede, hvordan du oplevede situationen

HVAD KAN LEDERE GØRE?

Det er entydigt arbejdsgiverens ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø, men det er samtidig en opgave, som vi kun kan løse sammen – arbejdsgivere og ansatte. Arbejdskulturen er vi sammen om at skabe.
Derfor giver Handleguiden forslag til handlinger for både ledere og ansatte:

FORMULER EN POLITIK FOR EN TRYG ARBEJDSKULTUR

Gør det klart, hvilken kultur eller et arbejdsmiljø, I ønsker, og understreg at krænkelser, seksuel chikane, mobning og magtmisbrug ikke tolereres.

GØR DET NATURLIGT AT TALE OM DEN ADFÆRD, I ØNSKER

Du kan forebygge ved at indarbejde budskaber om jeres forventninger i de eksisterende møder, læseprøver, holdmøder og evalueringer. Produktionsstarten er et godt tidspunkt at italesætte normer i arbejdskulturen, fordi kulturen især formes i starten af et samarbejde.

GØR DET KLART, HVOR DEN ENKELTE KAN SØGE HJÆLP

Såfremt der opstår problemer i arbejdsmiljøet, sørg for, at der er personer at henvende sig til, hvis man ønsker råd og sparring, men også, hvis man ønsker støtte i en konflikt eller alvorlig sag.