DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

STRATEGI OG POLITIKKER

Danske Scenografers bestyrelse og sekretariat forpligter sig hvert år til at drøfte strategiske indsatsområder, ligesom der løbende udarbejdes politikker og pejlemærker, som er en rettesnor for foreningens løbende arbejde og indsatser.

Her kan du få et overblik over foreningens strategi og forskellige politikker og pejlemærker mv. Vi opfordrer alle medlemmer til at orientere sig i de forskellige politikker.

PRIVATLIVSPOLITIK

Danske Scenografers Privatlivspolitik er en udførlig beskrivelse af, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, hvordan du trækker dit samtykke tilbage osv.

BÆREDYGTIGHED

Danske Scenografers pejlemærker for bæredygtighed tager inspiration i FN’s Verdensmål og skal betragtes som en overordnet ramme i vores mange løbende overvejelser, vurderinger og betragtninger, når der besluttes eller handles i Danske Scenografer.  

STUDIETURE

Vi har i mange år arrangeret studieture til både ind- og udland for bl.a. kollektive rettighedsmidler. Det har været både på foranledning af bestyrelse, medlemmer og rettighedsfonde. I forbindelse med planlægning og afvikling af sådanne ture tager vi udgangspunkt i denne formålsbeskrivelse for studieture i Danske Scenografer.

TILMELDING OG FORDELING

Da vi udbyder mange kursusaktiviteter, studieture og også fordeler ønsker til lejligheden i Berlin, har vi også retningslinjer for, hvordan vi fordeler pladser/ønsker.

Udgangspunktet til alle DS’ aktiviteter er, at der er en tilmeldingsfrist. Alle tilmeldinger noteres, hvorefter der fysisk trækkes lod om pladserne. Det sker i sekretariatet, og alle får et nummer, hvorefter der sker udtrækning. På den måde skeles der ikke til navn. Hvis der er mange om buddet, vil der blive oprettet en venteliste, og dem trækkes der også lod om pladserne til, så de ved afbud, kan kontaktes i en rækkefølge.

Ved studieture er der samme princip, dog skeles til, om man har deltaget på sidste store studietur. Har man det, kommer man ’nederst i bunken’. Det samme gør for sene tilmeldinger.

Lejligheden i Berlin udloddes efter både lodtrækning og med skelen til prioriteter og det antal gange, man har været i lejligheden før.

STRATEGI OG POLITIKKER

Danske Scenografers bestyrelse og sekretariat forpligter sig hvert år til at drøfte strategiske indsatsområder, ligesom der løbende udarbejdes politikker og pejlemærker, som er en rettesnor for foreningens løbende arbejde og indsatser.

Her kan du få et overblik over foreningens strategi og forskellige politikker og pejlemærker mv. Vi opfordrer alle medlemmer til at orientere sig i de forskellige politikker.

PRIVATLIVSPOLITIK:

Danske Scenografers Privatlivspolitik er en udførlig beskrivelse af, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, hvordan du trækker dit samtykke tilbage osv.

BÆREDYGTIGHED:

Danske Scenografers pejlemærker for bæredygtighed tager inspiration i FN’s Verdensmål og skal betragtes som en overordnet ramme i vores mange løbende overvejelser, vurderinger og betragtninger, når der besluttes eller handles i Danske Scenografer.  

STUDIETURE:

Vi har i mange år arrangeret studieture til både ind- og udland for bl.a. kollektive rettighedsmidler. Det har været både på foranledning af bestyrelse, medlemmer og rettighedsfonde. I forbindelse med planlægning og afvikling af sådanne ture tager vi udgangspunkt i denne formålsbeskrivelse for studieture i Danske Scenografer.

TILMELDING OG FORDELING:

Da vi udbyder mange kursusaktiviteter, studieture og også fordeler ønsker til lejligheden i Berlin, har vi også retningslinjer for, hvordan vi fordeler pladser/ønsker.

Udgangspunktet til alle DS’ aktiviteter er, at der er en tilmeldingsfrist. Alle tilmeldinger noteres, hvorefter der fysisk trækkes lod om pladserne. Det sker i sekretariatet, og alle får et nummer, hvorefter der sker udtrækning. På den måde skeles der ikke til navn. Hvis der er mange om buddet, vil der blive oprettet en venteliste, og dem trækkes der også lod om pladserne til, så de ved afbud, kan kontaktes i en rækkefølge.

Ved studieture er der samme princip, dog skeles til, om man har deltaget på sidste store studietur. Har man det, kommer man ’nederst i bunken’. Det samme gør for sene tilmeldinger.

Lejligheden i Berlin udloddes efter både lodtrækning og med skelen til prioriteter og det antal gange, man har været i lejligheden før.