DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Udvalg og samarbejder

Da vi er en lille fagforening, er det vigtigt for os at hente inspiration på tværs af branchen. Vi tror også på, at vi gennem samarbejde med andre kunst- og kultur organisationer og foreninger, kan stå stærkere politisk, ligesom vi kan videndele på tværs.

Vi støtter også forskellige priser og tiltag i branchen for at støtte op om fagenes synlighed og styrke fagligheden.

I bestyrelsen drøfter vi løbende vores forskellige engagementer, så vi sikrer, at vi prioriterer ressourcerne rigtigt.

Udvalg og samarbejder

Da vi er en lille fagforening, er det vigtigt for os at hente inspiration på tværs af branchen. Vi tror også på, at vi gennem samarbejde med andre kunst- og kultur organisationer og foreninger, kan stå stærkere politisk, ligesom vi kan videndele på tværs.

Vi støtter også forskellige priser og tiltag i branchen for at støtte op om fagenes synlighed og styrke fagligheden.

I bestyrelsen drøfter vi løbende vores forskellige engagementer, så vi sikrer, at vi prioriterer ressourcerne rigtigt.