DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Tiltag for at fremme mangfoldighed og diversitet i film- og tv-branchen

Det Danske Filminstitut (DFI) og filmbranchen indledte i 2023 en proces for at fremme mangfoldigheden i dansk film. Den blev iværksat, fordi en mangeårig indsats for at fremme etnisk mangfoldighed ikke havde haft den ønskede effekt.

Arbejdet er pågået med forskellige workshops, som Danske Scenografer løbende har fulgt. Resultatet er en handlingsplan, der beskriver indsatser, som skal sikre, at dansk film bliver mere repræsentativ for befolkningens sammensætning på parametre som køn, socialklasse, seksualitet, alder, funktionsevne, geografi og etnicitet.

Formålet med indsatsen er at styrke relevansen af dansk film ved at fremme kunstnerisk fornyelse og skabe større variation i udtryk, perspektiver og fortællinger.

Nedenfor er en oversigt over de forskellige indsatsområder, som du også kan læse om på DFI’s hjemmeside:

  1. Øget bevidsthed
Kurser og ressourcenetværk:

Fra efteråret udbyder Filmskolens Efteruddannelse et intensivt undervisningsforløb om diversitet, bias og blinde vinkler, med viden, indsigter og teknikker til at spotte og håndtere bias i arbejdet med filmproduktion og ledelse. Det vil være muligt at søge refusion for kursusgebyr og tabt arbejdsfortjeneste via en ny pulje på Filminstituttet. Der vil være flere årlige forløb. Alle, der tager kurset, vil automatisk blive en del af et faciliteret fagligt netværk, der rækker ud over de intensive kursusdage og sikrer, at læring og viden om diversitet udvikles og deles på tværs af filmbranchen. Netværket indgår også som led i et større vidensnevtærk. De første kurser udbydes i efteråret.

Mangfoldighedsnetværk

Der skal etableres en online platform, der gør det lettere at finde eksperter med enten teoretisk og praktisk viden på området. Det skal være gratis at være en del af netværket, men der defineres klare rammer og kriterier for erfaringspersoners arbejde med mangfoldighed for at sikre kvalitet og målrette match. Branchefolk, der har deltaget i førnævnte kurser, bliver en del af mangfoldighedsnetværket.

Årligt seminar

For at fastholde fælles fokus og sikre en fælles bevidsthed samt vidensdeling i filmbranchen skal der afholdes et årligt seminar med fokus på mangfoldighed. Det vil blive arrangeret i samarbejde mellem Filminstituttet og branchens organisationer. Mangfoldighed skal også indgå i Filminstituttets eksisterende arrangementer. Første mangfoldighedsseminar vil finde sted i første del af 2025.

Guide til diversitet og inklusion i film- og tv-produktion

Producentforeningen har udarbejdet en praksisnær guide til at arbejde bevidst med mangfoldighed i produktionsselskaber. Den inkluderer også vejledning i at udarbejde en strategi for mangfoldighed og inklusion i rekruttering, fastholdelse, samarbejdskultur og ledelse. Guiden er udgivet i juni måned og kan læses her.

2. Støttesystemet

Refleksionsark

Ved ansøgning om produktionsstøtte til spillefilm og dokumentarfilm skal producenter udfylde et refleksionsark med afkrydsningsfelter om indsats ift. mangfoldighed på settet, på lærredet og blandt publikum. Arket inkluderer også obligatoriske fritekstfelter til uddybninger. Skemaet, der er udviklet af Filminstituttet med feedback fra Producentforeningen, står for at integreres i støttesystemet og forventes klar i efteråret 2024.

Udgiftspost i budgetter

Støttemodtagere skal kunne medtage udgifter til rådgivning om styrkelse af mangfoldighed i filmprojekter i deres budgetter. Filminstituttet udarbejder klare retningslinjer for aktiviteter, der kan medtages, samt evt. maksimumsbeløb. Indsatsen påbegyndes i 2024.

Støttepuljer og opsøgende talentudvikling

Der skal arbejdes med særlige puljer, der fremmer historier med stor mangfoldighed. Det skal sikre bredere rekruttering og større karrierefremdrift for personer med minoritetsbaggrund. Konceptudviklingen sker i samarbejde med eksperter og inddrager erfaring fra New Danish Screen og NordDok. Implementering forventes i 2025.

3. Nye kilder til viden og data

Der mangler uddybende data om mangfoldighed i filmbranchen. Det er nødvendigt at opsøge andre kilder end i dag for at udvide datagrundlaget, så det dækker flere aspekter af mangfoldighed.

Selvrapportering

Ved at indsamle data fra enkeltpersoner ansat i filmbranchen på frivillig basis kan man opnå langt mere detaljeret viden. Det kan gøres via GDPR-sikrede systemer, hvor ansatte på produktioner får en profil til indberetning af demografiske informationer. Data kan kun trækkes aggregeret for at bevare anonymitet og skal bruges til løbende analyser og rapporter. Samarbejde og medfinansiering kræves fra f.eks. nationale tv-stationer, nordiske filminstitutter, streamingtjenester eller universiteter. Initiativet forventes opstartet i 2025 og lanceret i 2026.

AI-analyse af medvirkende

Datagrundlaget for mangfoldighed på lærredet er også mangelfuldt. Et dansk værktøj, der ved hjælp af kunstig intelligens kan estimere medvirkende ift. køn, alder og etnicitet, anvendes allerede af DR og TV 2 og kan hurtigt anvendes på danske film. De første rapporter forventes klar i første halvdel af 2025.

Vidensamarbejde

Filmbranchens institutioner skal samarbejde med forskningsinstitutioner om at formidle eksisterende viden og skabe ny viden. Denne viden skal deles på tværs af ejerskab for at skabe forandring i praksis.

4. Rekruttering og adgang

Filmens uddannelsesguide

Det skal være lettere at opnå viden om, hvordan man kan komme til at arbejde i filmbranchen, og hvad det kræver. I dag findes ingen kanaler med tilstrækkelig viden om uddannelser, faglige krav og stillingstyper. Der skal være åben adgang til information om, hvad de enkelte filmfaggrupper laver, hvilke kompetencer der er nødvendige, og hvilke konkrete uddannelsesmuligheder der findes. Fonden Filmtalent har allerede taget de indledende skridt.