DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Scenografernes Rettighedsfond (SRF)

Scenografernes Rettighedsfond (SRF) administrerer, i samarbejde med Danske Scenografers sekretariat, de midler, der kommer til udbetaling fra Copydan til rettighedshaverne. 

Styrelsen for Scenografernes Rettighedsfond består af 3 scenografer valgt af FAF og 3 scenografer valgt af Danske Scenografer. Styrelsen nedsættes én gang årligt ved generalforsamlingen og samles almindeligvis tre gange om året – én gang i vinteren, én gang i foråret og én gang i efteråret. 

Scenografer som er rettighedshavere kan søge Scenografernes Rettighedsfond om støtte fra de såkaldte kollektive midler til efteruddannelse, studierejser og andre aktiviteter der styrker scenografernes arbejde og virke. Kollektive midler er Copydan-midler der ikke kan spores tilbage til de oprindelige rettighedshavere og deres efterkommere, og derfor bliver overført til kollektiv uddeling. 

Læs mere om, hvordan du søger Scenografernes Rettighedsfond her

Scenografernes Rettighedsfond (SRF)

Scenografernes Rettighedsfond (SRF) administrerer, i samarbejde med Danske Scenografers sekretariat, de midler, der kommer til udbetaling fra Copydan til rettighedshaverne. 

Styrelsen for Scenografernes Rettighedsfond består af 3 scenografer valgt af FAF og 3 scenografer valgt af Danske Scenografer. Styrelsen nedsættes én gang årligt ved generalforsamlingen og samles almindeligvis tre gange om året – én gang i vinteren, én gang i foråret og én gang i efteråret. 

Scenografer som er rettighedshavere kan søge Scenografernes Rettighedsfond om støtte fra de såkaldte kollektive midler til efteruddannelse, studierejser og andre aktiviteter der styrker scenografernes arbejde og virke. Kollektive midler er Copydan-midler der ikke kan spores tilbage til de oprindelige rettighedshavere og deres efterkommere, og derfor bliver overført til kollektiv uddeling. 

Læs mere om, hvordan du søger Scenografernes Rettighedsfond her