DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Den kollektive 1/3 af båndkopimidlerne

Ansøgningsfrist: 1.2. 2024

Svar kan forventes ultimo februar 2024

De 2 fagforbund, Film- og TV-arbejderforeningen og  Danske Scenografer, fordeler deres andel af de kollektive båndkopimidler efter ansøgning.

Der er nedsat en styrelse bestående af 2 fra hver rettighedsgruppe.
Rettigheds grupperne er filmklippere, fotografer, filminstruktører og scenografer.

Kulturministeriet har udstykket retningslinjer, ud fra hvilke styrelsen overordnet fordeler midlerne.  

Læs mere og søg støtte her

Til orientering for ansøgere, fordeler styrelsen midlerne ud fra følgende retningslinier:

1. Ansøgningsskema skal altid anvendes. 

2. Ansøgningen må max. fylde 5 sider. Ansøgninger der ikke opfylder disse betingelser, vil ikke blive behandlet. Ansøgningen skal indeholde budget over udgifter og indtægter – både bevilgede og ansøgte. Alle ansøgningsfelter skal udfyldes.

3. Støtte gives primært til projekter, herunder idéudvikling, research og produktion

4. Støtte gives sekundært til efter- og videreuddannelseskurser for ophavsmænd  

5. Støtte gives i særlige tilfælde til uddannelsesprojekter af almen kulturel karakter (igangsættere og enkeltpersoner)

Den kollektive 1/3 af båndkopimidlerne

Ansøgningsfrist: 1.2. 2024

Svar kan forventes ultimo februar 2024

De 2 fagforbund, Film- og TV-arbejderforeningen og  Danske Scenografer, fordeler deres andel af de kollektive båndkopimidler efter ansøgning.

Der er nedsat en styrelse bestående af 2 fra hver rettighedsgruppe.
Rettigheds grupperne er filmklippere, fotografer, filminstruktører og scenografer.

Kulturministeriet har udstykket retningslinjer, ud fra hvilke styrelsen overordnet fordeler midlerne.  

Læs mere og søg støtte her

Til orientering for ansøgere, fordeler styrelsen midlerne ud fra følgende retningslinier:

1. Ansøgningsskema skal altid anvendes. 

2. Ansøgningen må max. fylde 5 sider. Ansøgninger der ikke opfylder disse betingelser, vil ikke blive behandlet. Ansøgningen skal indeholde budget over udgifter og indtægter – både bevilgede og ansøgte. Alle ansøgningsfelter skal udfyldes.

3. Støtte gives primært til projekter, herunder idéudvikling, research og produktion

4. Støtte gives sekundært til efter- og videreuddannelseskurser for ophavsmænd  

5. Støtte gives i særlige tilfælde til uddannelsesprojekter af almen kulturel karakter (igangsættere og enkeltpersoner)

Du kan også downloade ansøgningsskemaet, og sende det med posten til:

FORVALTNINGEN AF DEN KOLLEKTIVE 1/3 DEL AF BÅNDKOPIMIDLERNE
v/Styrelsen, FAF & DS, Kongens Nytorv 21, Baghuset 3. sal, 1050 København K