DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Videndeling og erfaringsudveksling er et must!

Danske Scenografer er en lille fagforening for en bred faggruppe inden for både scenekunst, film/tv og udstilling. Det stiller store krav til både bestyrelse og sekretariat at varetage de mange interesser i en branche i fuld udvikling. Men det gavner os også, at vi er mange forskelligheder på tværs, da vi sammen står stærkere – og i øvrigt nemmere kan gennemskue alle de ligheder, der er på tværs af branchen.

Vi gør os derfor umage med at deltage i relevante drøftelser, hvor vi både får og giver viden.

Vi deltog i Scenekunstens Årsmøde om ‘Fremtidens Scenekunst’ den 3. juni, hvor vores forperson Carsten Burke Kristensen var inviteret med som paneldeltager i en talk om ‘Fremtidens kritik’. Carsten adspurgte fx de professionelle anmeldere om, hvor de så anmeldelsen om 10 år – og hvordan vi sikrer, at anmeldelsen indgår i en samlet debat. Helt overordnet gav debatten udtryk for en stigende bekymring for, at anmeldelser i dag bevæger sig væk fra faglighed og hen imod personlige oplevelser og følelser samt at faglig autoritet er essentielt for anmeldelsernes værdi, som spiller en vigtig rolle i den demokratiske dialog. Der var enighed om, at anmeldelserne spiller en afgørende rolle i at relativisere værkerne, skrive dem ind i tiden og skabe forbindelser til det øvrige samfund. Mediernes opgave er at løfte værker til samfundsdebatten, men flere generationer føler sig ikke repræsenteret i det nuværende mediebillede. Der mangler en fælles almen offentlighed, og mediehusene skal styrke den demokratiske samtale om kulturlivet. Endelig er anmeldelser vigtige for politiske beslutninger og at klæde kulturordførerne på. Der er behov for at opfordre til, at anmeldelser omfatter alle fagligheder og at teatret får den nødvendige opmærksomhed.

Der var mange andre gode talks i løbet af dagen, hvor drøftelserne centrerede sig om emner, Danske Scenografer allerede er involveret i. Det gælder fx Dansk Teaters samarbejde med Kulturens Analyseinstitut om ‘Brancheblik‘, hvor også vi er inddraget og forsøger at videreudvikle. Læs den fulde reportage fra årsmødet her.

Vi deltog ligeledes i Vision Denmark’s READY, SET, AI! – en konference for producenter af film, tv, reklamefilm og animation den 4. juni. Her blev vi inspireret og klogere på brugen af AI i produktioner inden for film/tv, både på det politiske plan, men også hands on-læring.

Fotograf: Danske Scenografer