DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

LEGATER OG FONDE

På kultur- og kunstområdet er der mange muligheder for at søge støtte af forskellig art. Det kan fx være legater, fonde el.lign. af både offentlig og privat karakter. 

Et legat kan bruges til fordybelse og kan skabe den nødvendige arbejdsro til at udvikle sit kunstneriske virke eller til at levere et produkt. Legatet kan være et engangsbeløb eller udbetalt over flere år. Mulighederne er mange.

Det kan være svært at finde et samlet overblik over mulighederne for støtte. På fundraising.how får du hjælp og gode råd til bl.a. legatsøgning – og der er masser af god inspiration at hente i artikler fra bl.a. nybegyndere.

Nedenfor kan du desuden få inspiration til forskellige fonde mv. inden for området:

Fonde.dk kan du bl.a. få et overblik over fonde på kunst- og kulturområdet. Det kræver, at du opretter dig som bruger.

Derudover har du, såfremt du har dokumenteret ophavsret til dit værk, mulighed for at søge støtte via Scenografernes Rettighedsfond (læs mere her) eller Lysdesignernes Ophavsretsforvaltning (læs mere her).

Gode råd til din søgning

Du kan med fordel danne dig et godt overblik over projektet – herunder formål, omfang, tidsplan osv. – og så en beskrivelse af potentielle støtteydere og/eller samarbejdspartnere, som kan være relevante for dig at kontakte.

 1. Research og forberedelse:

Identificér relevante legater og fonde: Find legater og fonde, der specifikt støtter kunst- og kulturprojekter i Danmark.

Forstå fondens formål og kriterier: Gennemgå deres retningslinjer og tidligere tildelte legater for at forstå, hvad de leder efter, og hvilke typer projekter de støtter.

 1. Skriv en klar og overbevisende ansøgning:

Introduktion: Start med en kort introduktion af dig selv eller din organisation og din kunstneriske vision.

Projektbeskrivelse: Beskriv dit kunst- eller kulturprojekt tydeligt og præcist. Forklar dets formål, indhold, målgruppe og forventede resultater.

Relevans: Forklar, hvorfor dit projekt er vigtigt og relevant inden for kunst- og kultursektoren i Danmark. Giv eksempler eller henvis til tidligere arbejde, hvis relevant. Hav derfor et opdateret CV klar.

Budget: Udform et detaljeret budget, der viser, hvordan fondens midler vil blive brugt. Sørg for at være realistisk og inkluder eventuelle andre finansieringskilder.

Samarbejder og partnerskaber: Hvis relevant, nævn eventuelle samarbejder eller partnerskaber, der styrker projektets muligheder for succes.

Målgruppe og formidling: Forklar, hvordan du vil nå ud til din målgruppe og formidle projektets budskab og værdi.

 1. Tilpas din ansøgning til fondens krav:

Følg retningslinjerne nøje: Sørg for at opfylde alle krav og retningslinjer, herunder indsendelsesfrister og format.

Brug fondens sprog: Tilpas din ansøgning til fondens terminologi og prioriteringer for at vise din forståelse og tilpasningsevne.

 1. Vær tydelig og konkret:

Hold det kort og præcist: Vær præcis i din kommunikation og undgå unødvendige detaljer.

Illustrér med eksempler: Brug eksempler eller historier til at understøtte dine påstande og vise projektets potentiale.

 1. Korrekturlæsning og redigering:

Korrekturlæsning: Gennemgå din ansøgning for stavefejl, grammatiske fejl og unøjagtigheder.

Kontroller sammenhæng: Sørg for, at din ansøgning har en klar struktur og en sammenhængende fortælling.

 1. Opfølgning:

Følg op: Efter at have indsendt din ansøgning, kan det være værd at følge op med fonden for at bekræfte, at de har modtaget den, og for at vise din interesse.

Ved at følge disse trin og tilpasse din ansøgning til de specifikke krav og prioriteringer for legater og fonde på kunst- og kulturområdet i Danmark, øger du dine chancer for at opnå støtte til dit projekt.

LEGATER OG FONDE

På kultur- og kunstområdet er der mange muligheder for at søge støtte af forskellig art. Det kan fx være legater, fonde el.lign. af både offentlig og privat karakter. 

Et legat kan bruges til fordybelse og kan skabe den nødvendige arbejdsro til at udvikle sit kunstneriske virke eller til at levere et produkt. Legatet kan være et engangsbeløb eller udbetalt over flere år. Mulighederne er mange.

Det kan være svært at finde et samlet overblik over mulighederne for støtte. På fundraising.how får du hjælp og gode råd til bl.a. legatsøgning – og der er masser af god inspiration at hente i artikler fra bl.a. nybegyndere.

Nedenfor kan du desuden få inspiration til forskellige fonde mv. inden for området:

Fonde.dk kan du bl.a. få et overblik over fonde på kunst- og kulturområdet. Det kræver, at du opretter dig som bruger.

Derudover har du, såfremt du har dokumenteret ophavsret til dit værk, mulighed for at søge støtte via Scenografernes Rettighedsfond (læs mere her) eller Lysdesignernes Ophavsretsforvaltning (læs mere her).

Gode råd til din søgning

Du kan med fordel danne dig et godt overblik over projektet – herunder formål, omfang, tidsplan osv. – og så en beskrivelse af potentielle støtteydere og/eller samarbejdspartnere, som kan være relevante for dig at kontakte.

 1. Research og forberedelse:

Identificér relevante legater og fonde: Find legater og fonde, der specifikt støtter kunst- og kulturprojekter i Danmark.

Forstå fondens formål og kriterier: Gennemgå deres retningslinjer og tidligere tildelte legater for at forstå, hvad de leder efter, og hvilke typer projekter de støtter.

 1. Skriv en klar og overbevisende ansøgning:

Introduktion: Start med en kort introduktion af dig selv eller din organisation og din kunstneriske vision.

Projektbeskrivelse: Beskriv dit kunst- eller kulturprojekt tydeligt og præcist. Forklar dets formål, indhold, målgruppe og forventede resultater.

Relevans: Forklar, hvorfor dit projekt er vigtigt og relevant inden for kunst- og kultursektoren i Danmark. Giv eksempler eller henvis til tidligere arbejde, hvis relevant. Hav derfor et opdateret CV klar.

Budget: Udform et detaljeret budget, der viser, hvordan fondens midler vil blive brugt. Sørg for at være realistisk og inkluder eventuelle andre finansieringskilder.

Samarbejder og partnerskaber: Hvis relevant, nævn eventuelle samarbejder eller partnerskaber, der styrker projektets muligheder for succes.

Målgruppe og formidling: Forklar, hvordan du vil nå ud til din målgruppe og formidle projektets budskab og værdi.

 1. Tilpas din ansøgning til fondens krav:

Følg retningslinjerne nøje: Sørg for at opfylde alle krav og retningslinjer, herunder indsendelsesfrister og format.

Brug fondens sprog: Tilpas din ansøgning til fondens terminologi og prioriteringer for at vise din forståelse og tilpasningsevne.

 1. Vær tydelig og konkret:

Hold det kort og præcist: Vær præcis i din kommunikation og undgå unødvendige detaljer.

Illustrér med eksempler: Brug eksempler eller historier til at understøtte dine påstande og vise projektets potentiale.

 1. Korrekturlæsning og redigering:

Korrekturlæsning: Gennemgå din ansøgning for stavefejl, grammatiske fejl og unøjagtigheder.

Kontroller sammenhæng: Sørg for, at din ansøgning har en klar struktur og en sammenhængende fortælling.

 1. Opfølgning:

Følg op: Efter at have indsendt din ansøgning, kan det være værd at følge op med fonden for at bekræfte, at de har modtaget den, og for at vise din interesse.

Ved at følge disse trin og tilpasse din ansøgning til de specifikke krav og prioriteringer for legater og fonde på kunst- og kulturområdet i Danmark, øger du dine chancer for at opnå støtte til dit projekt.