DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Scenografernes Rettighedsfond

Styrelsen for Scenografernes Rettigheds fond består af 3 scenografer valgt af FAF og 3 scenografer valgt af Danske Scenografer. Scenografer og kostumedesignere som er rettighedshavere kan søge støtte hos Scenografernes Rettighedsfond. 

Alle ansøgninger bliver anonymiseret overfor styrelsens medlemmer, så ved behandlingen af ansøgningerne ved styrelsens medlemmer altså ikke, hvem ansøgerne er. Kun i særlige tilfælde kan man forvente at modtage støtte 2 år i træk. 

Det forventes, at der efterfølgende laves en mindre afrapportering, der lægges op på Danske Scenografers hjemmeside. 

Læs rejserapporterne her

Scenografer og kostumedesignere som er rettighedshavere kan søge forvaltningen.

Beløbet der er til fordeling, hidrører fra forældede CopyDan midler.

Ansøgningsfrist: 1. februar og 1. september.

Der kan dog løbende søges om tilskud til kurser.

Ansøgningsskema skal altid anvendes. Bilagene til ansøgningen må HØJST fylde 5 sider alt inklusiv. Ansøgninger der ikke opfylder disse krav vil ikke blive behandlet.

Der ydes økonomisk støtte til efteruddannelses-,forsknings-, studierejse og andre tiltag, der styrker synligheden og omtale af scenografernes arbejde og virke, samt til generelle aktiviteter, som kan styrke medlemmernes ophavsrettigheder nationalt- og internationalt. Det er styrelsens holdning, at der ikke ydes nogen form for produktionsstøtte, ligesom der ikke gives støtte til diæter.

Det forventes, at der efterfølgende laves en mindre afrapportering, der lægges op på DS’ hjemmeside.

Skat: Som hovedregel er de bevilgede beløb skattepligtige. Dog er de fleste studierejselegater ikke skattepligtige.

Har du brug for yderligere oplysninger, så kontakt Pernille Rask Jensen på sekretariatet: tlf. 33 14 33 55, hverdage 10-15 eller på mail: ds@scenograf.dk

 

 

Scenografernes Rettighedsfond

Styrelsen for Scenografernes Rettigheds fond består af 3 scenografer valgt af FAF og 3 scenografer valgt af Danske Scenografer. Scenografer og kostumedesignere som er rettighedshavere kan søge støtte hos Scenografernes Rettighedsfond. 

Alle ansøgninger bliver anonymiseret overfor styrelsens medlemmer, så ved behandlingen af ansøgningerne ved styrelsens medlemmer altså ikke, hvem ansøgerne er. Kun i særlige tilfælde kan man forvente at modtage støtte 2 år i træk. 

Det forventes, at der efterfølgende laves en mindre afrapportering, der lægges op på Danske Scenografers hjemmeside. 

Læs rejserapporterne her

Scenografer og kostumedesignere som er rettighedshavere kan søge forvaltningen.

Beløbet der er til fordeling, hidrører fra forældede CopyDan midler.

Ansøgningsfrist: 1. februar og 1. september.

Der kan dog løbende søges om tilskud til kurser.

Ansøgningsskema skal altid anvendes. Bilagene til ansøgningen må HØJST fylde 5 sider alt inklusiv. Ansøgninger der ikke opfylder disse krav vil ikke blive behandlet.

Der ydes økonomisk støtte til efteruddannelses-,forsknings-, studierejse og andre tiltag, der styrker synligheden og omtale af scenografernes arbejde og virke, samt til generelle aktiviteter, som kan styrke medlemmernes ophavsrettigheder nationalt- og internationalt. Det er styrelsens holdning, at der ikke ydes nogen form for produktionsstøtte, ligesom der ikke gives støtte til diæter.

Det forventes, at der efterfølgende laves en mindre afrapportering, der lægges op på DS’ hjemmeside.

Skat: Som hovedregel er de bevilgede beløb skattepligtige. Dog er de fleste studierejselegater ikke skattepligtige.

Har du brug for yderligere oplysninger, så kontakt Pernille Rask Jensen på sekretariatet: tlf. 33 14 33 55, hverdage 10-15 eller på mail: ds@scenograf.dk

Send ansøgningen til:

DS – Danske Scenografer Kongens Nytorv 21B, baghuset, 3. sal. 1050 Kbh. K

Eller på mail: ce@scenograf.dk