DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

RETTIGHEDSMIDLER

Ophavsret er en eneretsbeskyttelse, der beskytter bl.a. udøvende kunstnere mod, at deres værker bliver kopieret og brugt offentligt uden deres samtykke. Ophavsretten regulerer dermed, hvordan og hvornår værket må bruges. Ophavsrettens formål er at beskytte kunstneriske og litterære værker.

Når du skaber originale litterære, videnskabelige eller kunstneriske værker, oppebærer du en ophavsret til værket.

Ophavsmanden har ret til at overdrage sine rettigheder til andre, helt eller delvist.

Danske Scenografer modtager og udbetaler rettighedsmidler fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU Medier, Copydan Arkiv og Copydan Kulturplus.

Copydan er en non-profit-organisation, som håndterer rettigheder med udgangspunkt i ’Den danske rettighedsmodel’.

Med denne rettighedsmodel sikrer vi, at danskerne får adgang til en masse indhold – samtidig med, at rettighedshaverne bag produktionerne bliver betalt for denne anvendelse.

Læs mere om hele Copydans virke.

Rettighedsmidlerne udbetales én gang om året ultimo september for visninger i det forgangne år. 

Læs om processen for udbetaling.

Det lykkes dog ikke altid at finde alle relevante rettighedshavere, og da kan rettighedsmidlerne anses som ufordelbare efter 3 år og overføres til kollektiv uddeling.