DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Udbetaling af rettighedsmidler

Danske Scenografer modtager og udbetaler rettighedsmidler fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU Medier, Copydan Arkiv og Copydan Kulturplus.

Copydan indgår de overordnede aftaler med tv-distributører, virksomheder og institutioner om vederlag for brugen af indhold. Copydan opkræver på den baggrund penge fra tv-distributørerne, som fx Yousee og Danmarks Radio. Der opkræves ikke penge for en konkret produktion, fx film eller serie, men derimod for at stille indhold generelt til rådighed. Pengene er derfor ikke øremærket en produktion eller deraf udvalgte rettighedshavere.

Herefter sørger Copydan for at videreoverføre et beløb til Danske Scenografer (og til øvrige forvaltningsorganisationer) på baggrund af en tidligere aftalt fordelingsnøgle blandt rettighedshavere.

Sådan fordeler Danske Scenografer rettighedsmidler fra Copydan

Når pengene er overført til Danske Scenografer, er det vores pligt at fordele midlerne til rettighedshaverne. Det sker efter overordnede retningslinjer fra Copydan og lov om kollektiv forvaltning. Det skal ske på et sagligt og objektivt grundlag.

Administration af fordelingen af rettighedsmidler har gennem årene udviklet sig, da bl.a. ny lovgivning i 2016 stillede større krav til gennemsigtighed i regnskaberne. I dag udføres arbejdet med dedikerede ressourcer i administrationen og transparens i processerne. Da midlerne kommer til Danske Scenografer som forvaltningsorganisation, er det dennes bestyrelse som har det overordnede juridiske og økonomiske ansvar for, at området forvaltes efter loven og retningslinjerne.

Hvem har andel i rettighedsmidlerne fra Copydan?

Det er tidligere besluttet, at følgende titler har adgang til rettighedsmidler fra Copydan, såfremt der kan dokumenteres ophavsret til værket. Det kræver dog også, at arbejdet, der er udført, svarer til den egentlige funktions opgave. Det er altså ikke tilstrækkeligt med en titel som production designer, hvis det udførte arbejde ikke kan kategoriseres som egentlig production design.  

 • Production designer
 • Scenograf
 • Lysdesigner

Det betyder, at disse har ret til at modtage rettighedsmidler for brugen af værket, hvis du har dine rettigheder for Copydan vederlag sikret i din kontrakt. Enten via en overenskomst eller et Copydan-forbehold i kontrakten.

Hvordan fordeles rettighedsmidlerne?

En gang årligt modtager Danske Scenografer rapportering om visninger via registreringssystemet ’Eagle Eyes’ på grundlag af tv-stationernes krediteringer på kanalerne DR1, DR2, Ramasjang, TV2, TV2 Charlie og TV3. Helt lavpraktisk er det en systematisk indsamling af rulletekster.

Der er tidligere truffet beslutning om, at det er disse kanalers indhold, der fordeles midler efter. Når de store mængder data er behandlet, vil den enkelte rettighedshaver modtage opgørelse over, hvilke udsendelser vedkommende er krediteret for.  

Det er rettighedshavers ansvar at sikre det fornødne datagrundlag ifm. fordelingen af midler. Datagrundlaget, som Danske Scenografer arbejder med, vil være behæftet med fejl, da der er tale om scanning og i nogle tilfælde manuel indberetning af rulletekstoplysninger. Rettighedshaver kan fx danne sig et overblik over visninger på et år gennem diverse tv-program-abonnementer.

Hvordan og hvornår beregner vi rettighedsmidlerne til den enkelte?

Der indgår flere faktorer i beregningen af rettighedsmidler.

 • Programkategori
 • Er det en premiere eller genudsendelse?
 • Hvad er varigheden i minutter?
 • Er det en serie eller er det et enkeltstående værk?

På baggrund af disse faktorer, beregner vores rettighedssystem fordelingen af rettighedsmidlerne. Det er også dette system, du som rettighedshaver får adgang til, når du skal gennemgå dine visninger.

Danske Scenografer administrer rettighedsmidlerne særskilt fra foreningens øvrige virke, da vi i denne sammenhæng optræder som en forvaltningsorganisation. I vores  database til brug for fordeling af rettighedsmidler (Rettighedsystem.dk) optræder samtlige personer, som tidligere har modtaget rettighedsmidler fra Danske Scenografer.

Potentielle ’nye’ rettighedshavere får også besked, når administrationen af fordeling af et pågældende år påbegyndes. Dog kun såfremt det er muligt at finde de relevante kontakt oplysninger.

Rettighedsmidlerne udbetales én gang om året for visninger i det forgangne år. Dvs. at visninger i fx 2022 udbetales i 2023.

Vær opmærksom på, at beløbene varierer fra år til år på baggrund af den overordnede Copydan puljes størrelse et givent visningsår, antallet af visningsårets rettighedshavere, samt antallet af visninger. 

Vær også opmærksom på, at der kan være en lille risiko for mangler i den information vi modtager, så kontakt os for en sikkerheds skyld, hvis du mener, at der er et af dine værker, der har været vist, og du ikke har hørt fra os.

Udbetaling af rettighedsmidler

Danske Scenografer modtager og udbetaler rettighedsmidler fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU Medier, Copydan Arkiv og Copydan Kulturplus.

Copydan indgår de overordnede aftaler med tv-distributører, virksomheder og institutioner om vederlag for brugen af indhold. Copydan opkræver på den baggrund penge fra tv-distributørerne, som fx Yousee og Danmarks Radio. Der opkræves ikke penge for en konkret produktion, fx film eller serie, men derimod for at stille indhold generelt til rådighed. Pengene er derfor ikke øremærket en produktion eller deraf udvalgte rettighedshavere.

Herefter sørger Copydan for at videreoverføre et beløb til Danske Scenografer (og til øvrige forvaltningsorganisationer) på baggrund af en tidligere aftalt fordelingsnøgle blandt rettighedshavere.

Sådan fordeler Danske Scenografer rettighedsmidler fra Copydan

Når pengene er overført til Danske Scenografer, er det vores pligt at fordele midlerne til rettighedshaverne. Det sker efter overordnede retningslinjer fra Copydan og lov om kollektiv forvaltning. Det skal ske på et sagligt og objektivt grundlag.

Administration af fordelingen af rettighedsmidler har gennem årene udviklet sig, da bl.a. ny lovgivning i 2016 stillede større krav til gennemsigtighed i regnskaberne. I dag udføres arbejdet med dedikerede ressourcer i administrationen og transparens i processerne. Da midlerne kommer til Danske Scenografer som forvaltningsorganisation, er det dennes bestyrelse som har det overordnede juridiske og økonomiske ansvar for, at området forvaltes efter loven og retningslinjerne.

Hvem har andel i rettighedsmidlerne fra Copydan?

Det er tidligere besluttet, at følgende titler har adgang til rettighedsmidler fra Copydan, såfremt der kan dokumenteres ophavsret til værket. Det kræver dog også, at arbejdet, der er udført, svarer til den egentlige funktions opgave. Det er altså ikke tilstrækkeligt med en titel som production designer, hvis det udførte arbejde ikke kan kategoriseres som egentlig production design.  

 • Production designer
 • Scenograf
 • Lysdesigner

Det betyder, at disse har ret til at modtage rettighedsmidler for brugen af værket, hvis du har dine rettigheder for Copydan vederlag sikret i din kontrakt. Enten via en overenskomst eller et Copydan-forbehold i kontrakten.

Hvordan fordeles rettighedsmidlerne?

En gang årligt modtager Danske Scenografer rapportering om visninger via registreringssystemet ’Eagle Eyes’ på grundlag af tv-stationernes krediteringer på kanalerne DR1, DR2, Ramasjang, TV2, TV2 Charlie og TV3. Helt lavpraktisk er det en systematisk indsamling af rulletekster.

Der er tidligere truffet beslutning om, at det er disse kanalers indhold, der fordeles midler efter. Når de store mængder data er behandlet, vil den enkelte rettighedshaver modtage opgørelse over, hvilke udsendelser vedkommende er krediteret for.  

Det er rettighedshavers ansvar at sikre det fornødne datagrundlag ifm. fordelingen af midler. Datagrundlaget, som Danske Scenografer arbejder med, vil være behæftet med fejl, da der er tale om scanning og i nogle tilfælde manuel indberetning af rulletekstoplysninger. Rettighedshaver kan fx danne sig et overblik over visninger på et år gennem diverse tv-program-abonnementer.

Hvordan og hvornår beregner vi rettighedsmidlerne til den enkelte?

Der indgår flere faktorer i beregningen af rettighedsmidler.

 • Programkategori
 • Er det en premiere eller genudsendelse?
 • Hvad er varigheden i minutter?
 • Er det en serie eller er det et enkeltstående værk?

På baggrund af disse faktorer, beregner vores rettighedssystem fordelingen af rettighedsmidlerne. Det er også dette system, du som rettighedshaver får adgang til, når du skal gennemgå dine visninger.

Danske Scenografer administrer rettighedsmidlerne særskilt fra foreningens øvrige virke, da vi i denne sammenhæng optræder som en forvaltningsorganisation. I vores  database til brug for fordeling af rettighedsmidler (Rettighedsystem.dk) optræder samtlige personer, som tidligere har modtaget rettighedsmidler fra Danske Scenografer.

Potentielle ’nye’ rettighedshavere får også besked, når administrationen af fordeling af et pågældende år påbegyndes. Dog kun såfremt det er muligt at finde de relevante kontakt oplysninger.

Rettighedsmidlerne udbetales én gang om året for visninger i det forgangne år. Dvs. at visninger i fx 2022 udbetales i 2023.

Vær opmærksom på, at beløbene varierer fra år til år på baggrund af den overordnede Copydan puljes størrelse et givent visningsår, antallet af visningsårets rettighedshavere, samt antallet af visninger. 

Vær også opmærksom på, at der kan være en lille risiko for mangler i den information vi modtager, så kontakt os for en sikkerheds skyld, hvis du mener, at der er et af dine værker, der har været vist, og du ikke har hørt fra os.