DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Gennemsigtighedsrapporter

Ifølge Loven om kollektiv forvaltning af ophavsret skal en kollektiv forvaltningsorganisation udarbejde en årlig gennemsigtigheds-rapport for hvert  regnskabsår. Gennemsigtigheds-rapporten skal offentliggøres på organisationens hjemmeside og skal forblive offentligt tilgængelig i mindst fem år. 

Herunder kan du læse Danske Scenografers seneste gennemsigtigheds-rapporter.

Danske Scenografer (Scenografernes Rettighedsfond):
Danske Scenografer (Lysdesignernes Ophavsretsforvaltning):