DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Gennemsigtighedsrapporter

Ifølge Loven om kollektiv forvaltning af ophavsret skal en kollektiv forvaltningsorganisation udarbejde en årlig gennemsigtighedsrapport for hvert  regnskabsår. Gennemsigtighedsrapporten skal offentliggøres på organisationens hjemmeside og skal forblive offentligt tilgængelig i mindst fem år. 

Herunder kan du læse Danske Scenografers seneste gennemsigtighedsrapporter.

Danske Scenografer (Scenografernes Rettighedsfond):
Danske Scenografer (Lysdesignernes Ophavsretsforvaltning):