Som A-medlem kan optages enhver myndig person, der:

a) her i landet har udført mindst én scenografi på et/en offentlig(t) af DS anerkendt professionel(t) teater, TV-station eller filmselskab/produktionsselskab.

b) har afgangseksamen fra en af DS anerkendt skole.

Disse betingelser kan efter bestyrelsens skøn helt eller delvist erstattes af andet scenografisk arbejde.

Dobbeltmedlemskab (A-medlemmer) med beslægtet fagforening kan besluttes af bestyrelsen.

Som B-medlem (passivt medlem) kan optages enhver myndig person, der:

a) ikke kan optages i henhold til § 4 stk. 2, og som ønsker at støtte foreningens formål, eller

b) ophører med at være erhvervsaktiv indenfor teater-, TV- og filmscenografiproduktion.

Som elevmedlem kan optages enhver myndig person, som er optaget på en af foreningen anerkendt skole for uddannelse af scenografer.

Pensionerede A-medlemmer kan overflyttes til pensionistmedlemskab.

Personer, der har udført en fortjenstfuld indsats til fremme af foreningens formål, kan af bestyrelsen på en generalforsamling indstilles til udnævnelse som æresmedlem. Æresmedlemmer er kontingentfri.

Bestyrelsen afgør alle tvivlsspørgsmål om medlemskab og medlemsret.