DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

To stillinger på DDSKS

På Den Danske Scenekunstskole har de pt. to stillinger, der kan have interesse for medlemmer af DS. Dels søger man en ny rektor, som kan være med til at lede skolen i en ny retning, og dels søger man en underviser til iscenesættelse/lys. Stillingen som rektor har ansøgningsfrist d. 13. oktober, mens stillingen som underviser allerede har ansøgningsfrist d. 27. september.

Rektor

Rektor har det overordnede ansvar for skolens aktiviteter som kultur- og uddannelsesinstitution og for den daglige ledelse i tæt samarbejde med administrationschefen og skolens to uddannelsesledere (hvoraf én er prorektor). Rektor skal være en samlende leder, der med afsæt i menneskelige og faglige kompetencer kan realisere visionen for hele Den Danske Scenekunstskole som uddannelsesinstitution, kulturinstitution og arbejdsplads med den kunstneriske praksis som fundament. Det er afgørende, at rektor har en stærk organisatorisk forståelse og kan sikre tydelige beslutningsprocesser med klare ansvarsdeling og relevant inddragelse.
Der lægges endvidere vægt på, at rektor er visionær og formår at inspirere og engagere, er dynamisk og kan agere med stor gennemslagskraft både internt og eksternt.

Der vil blive lagt vægt på, at rektor:

  • har solide lederegenskaber og dokumenteret ledererfaring
  • har indgående kendskab til det nationale og internationale scenekunstområde
  • har erfaring med ledelse og organisering af uddannelser – og gerne inden for den danske og europæi-ske kvalifikationsramme
  • har gode samarbejdsevner og erfaring med samarbejde på tværs af forskellige fagligheder
  • har økonomisk forståelse og erfaring med budgetansvar
  • har stærke kommunikative kompetencer både i skrift og tale på dansk og engelsk
  • kan fastholde og etablere netværk og partnerskaber både nationalt og internationalt

Læs mere om stillingen som rektor

Adjunkt/lektor i iscenesættelse/lys

Som linjeansvarlig har du det kunstneriske og pædagogiske ansvar samt budgetansvar for linjen i lys. Linjen i lys er en del af den kunstneriske bacheloruddannelse i iscenesættelse. Du kommer til at arbejde tæt sammen med de linjeansvarlige for uddannelsens øvrige linjer: scenografi, lyd, sceneinstruktion og dramatisk skrivekunst, med linje- og uddannelsesansvarlige på skolens øvrige uddannelser, undervisere samt skolens produktionsenhed og administration om løsning af opgaverne.

De primære arbejdsopgaver er:

    udvikling og tilrettelæggelse af undervisning på linjen
    undervisning og vejledning på bacheloruddannelsen i iscenesættelse og andre relevante fagområder
    faglig ledelse og koordinering af fastansatte og eksterne undervisere
    budgettering og økonomisk prioritering og styring af midlerne afsat til linjen i lys
    tilrettelæggelse af forelæsninger og workshops med internationale gæsteundervisere
    egen kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed

Læs mere om stillingen som adjunkt/lektor