DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Ny kampagne mod ulovlig streaming

“Os Der Elsker Film” lancerer en ny kampagne mod ulovlig streaming af film og serier. Hvert år streames der 10 millioner danske film (4 mio.) og serieepisoder (6 mio.) ulovligt, så problemets omfang er meget stort. Kampagnen går i luften torsdag d. 6. maj og er især henvendt til unge, som er den aldersgruppe, der oftest ser ulovligt streamet indhold. Det går ud over rettighedshaverne – blandt andre DS-medlemmer – og derfor er det så vigtigt at komme til livs. Bag kampagnen står RettighedsAlliancen, som Danske Scenografer er en del af. Kampagnen er finansieret af Producent Rettigheder Danmark, Det Danske Filminstitut og Biografklub Danmark.

Læs mere om “Os Der Elsker Film”

Fakta om danskernes forbrug af ulovlig streaming

Hovedtal for alle danskere:
• 12% har downloadet eller streamet ulovligt indhold indenfor de seneste 12 måneder
• 34% har på et tidspunkt i deres liv downloadet eller streamet ulovligt indhold
• 41% ønsker mere information om en indholdstjeneste er lovlig eller ulovlig
• 43% af dem som har forbrugt ulovlig indenfor de seneste 12 måneder, efterspørger mere
information om lovlige og ulovlige sider
• 44% mener, at det er en god idé at tilføre politiet flere ressourcer til at bekæmpe sider, som
tilbyder ulovligt indhold
• 85% af dem som har forbrugt ulovligt indhold indenfor de seneste 12 måneder, har streamet
eller downloadet film og serieepisoder ulovligt
• 80% vurderer, at download af ulovlig kopieret indhold er uacceptabelt
• 69% vurderer, at streaming af ulovlig kopieret indhold er uacceptabelt

Hovedtal for de 18-29-årige danskere:
• 41% har downloadet eller streamet ulovligt indhold indenfor de seneste 12 måneder. I 2018 var
andelen på 28%, der er således en markant stigning i andelen, der har forbrugt ulovligt indhold
indenfor de seneste 12 måneder
• 76% har på et tidspunkt i deres liv downloadet eller streamet ulovligt indhold
• 48% savner mere oplysning om, hvordan man vurderer om indholdstjenesten er lovlig eller
ulovlig
Data er indsamlet i februar 2020 og er baseret på en stikprøve på ca. 2.000 danskere.