DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Danske Scenografer er fortsat repræsenteret i ny bestyrelse i Dansk Kunstnerråd

Den 15. maj 2024 var der årsmøde i Dansk Kunstnerråd, som er en tværfaglig organisation for de professionelle kunstneres organisationer i Danmark, der har til formål at sikre samarbejde om varetagelse af kunstens og de professionelle kunstneres kulturpolitiske placering i samfundet – og interesser af politisk, retslig, økonomisk og social sammenhæng.

Forperson Carsten Burke Kristensen har været repræsenteret i Dansk Kunstnerråds bestyrelse frem til i år, hvor Marie í Dali – også medlem af Danske Scenografers bestyrelse – overtager Carstens repræsentantskab og bliver en del af også Dansk Kunstnerråds nye bestyrelse. Læs mere om den nye bestyrelse i Dansk Kunstnerråd.

Det er et vigtigt samarbejde, som også er med til at styrke vores medlemmers synlighed om vores fag og vilkår.

Læs desuden mere om Danske Scenografers mange eksterne samarbejder, hvor vi videndeler, koordinerer indsatser af både politisk og administrativ karakter for at styrke kunstnernes vilkår her på hjemmesiden.