DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Indkaldelse til generalforsamling den 23. november 2023

Med henvisning til § 12 i Danske Scenografers vedtægter indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling, som finder sted torsdag den 23. november 2023, kl. 17.00 i Danske Scenografer, Kgs. Nytorv 21 B.

Dagsorden med bilag fremsendes senest en uge før generalforsamlingens afholdelse, jf. vedtægternes § 12 stk. 4.

Forslag til punkter til dagsordenen skal i henhold til vedtægternes § 13 stk. 3 være sekretariatet i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Hvis man ønsker at stille op til bestyrelsen, bedes man give et af de nuværende bestyrelsesmedlemmer eller sekretariatet besked senest en uge før generalforsamlingen. Her kan du få et overblik over alle bestyrelsesmedlemmer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Danske Scenografer