DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Regeringen har lyttet – revideret lovforslag

Regeringen har lyttet og handlet på de mange kunst- og kulturorganisationers ytrede bekymringer omkring den såkaldte ”koranlov”. I Danske Scenografers og mange andre kunstorganisationers høringssvar til det oprindelige lovforslag blev der ytret bekymring og kritik af en potentiel indskrænkning af den kunstneriske frihed.

Til netop denne proces siger Carsten Burke Kristensen, forperson i Danske Scenografer: ”Det er rart at opleve, at politikerne aktivt lytter til vores anbefalinger og bekymringer – og at vores stemme dermed bliver hørt og reageret på.”

Lovforslaget der skal hindre koranafbrændinger er på den baggrund blevet revideret, så det nu i højere grad balancerer behovet for at hindre koranafbrændinger og samtidigt sikre den kunstneriske ytringsfrihed. I det reviderede lovforslag er ordlyden ændret fra ’utilbørlig behandling af religiøse genstande’ til kun at omfatte ’skrifter med væsentlig religiøs betydning’, ligesom det tydeliggøres, at kunstværker, hvor den utilbørlige behandling er en mindre del af et større værk, ikke vil være omfattet af forbuddet.

Hertil siger Carsten Burke Kristensen: ”Vi er opmærksomme på, at der stadigvæk kan være fortolknings udfordringer for de enkelte kunstnere i forhold til kunstværkers indhold og form”.

Læs mere om det reviderede lovforslag på justitsministeriets hjemmeside.