DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Opvarmning til medieforhandlinger

Måden hvorpå vi forbruger og skaber film, musik og tv i Danmark er under hastig forandring, og derfor er de kommende medieforhandlinger måske de vigtigste nogensinde. For at gøre opmærksom på vigtigheden har DS sammen med 19 andre organisationer lanceret en kampagne, der hedder “Sammen om dansk film, musik og tv”.

Ligebehandling i DR, investering i dansk indhold og respekt for rettigheder

Derudover har vi i DS selv ført dialog med medieordførerne i Folketinget for at sikre, at de får det fulde billede af den betydning, som medlemmernes arbejde har, og hvilke konsekvenser forskellige scenarier vil få for dem. Dette er sket i samarbejde med DFF. Her er et udpluk af de problemstillinger, som vi ønsker bliver adresseret i den kommende medieaftale.

DR har en forpligtigelse til at sikre, at produktionsmiljøet i hele fødekæden har det godt, og at der er ligebehandling på tværs af funktioner og kunstneriske bidrag. DR bør have en forpligtelse til at sikre ligebehandling ift. rettighedsaftaler, når det kommer til tunge, kreative funktioner som filmfotografer, production designere og filmklippere. Disse er kunstnerisk styrende ophavsmænd på film- og fiktionsproduktioner i lighed med instruktører, dramatikere og skuespillere.

Da streamingtjenesterne tager en stigende milliardomsætning ud af tv-markedet, ønsker filmfotografer, production designere og filmklippere, at streamingtjenesterne reinvesterer i nyt, originalt indhold. En sådan investering vil være med til at støtte det stærke danske præg, som filmbranchen i mange år har sat – også i udlandet, senest med hele to danske Oscar statuetter til hhv. Druk og Sound of Metal.

Filmfotografer, production designere og filmklippere kan ikke være sikre på, at de får de gængse rettighedsbestemmelser (Copydan-bestemmelsen) ind i deres kontrakter – selv på produktioner, hvor producenter og broadcastere og snart måske også streamingtjenester har modtaget en andel fra DFI. Her ønsker vi, at der stilles krav om ordnede forhold og brug af de helt almindelige rettighedsforbehold (Copydan-forbehold). Det lykkedes at få et sådant skriv ind i det seneste filmforlig, og det samme ønskes i forhold til den kommende medieaftale.

Om kampagnen “Sammen om dansk film, musik og tv”

Ny kampagne skal gøre opmærksom på det gode indhold, vi risikerer at miste, hvis ikke politikerne sikrer gode vilkår for film-, musik- og tv-produktion i Danmark.

Skabende og udøvende kunstnere samt tv-, musik- og filmproducenter står sammen i et opråb til politikerne om at huske at værne om original dansk indholdsproduktion. Markedet ændrer sig hastigt, og især streaminggiganternes indtog påvirker dansk indholdsproduktion. Antallet af husstande med tv-abonnementer falder støt år for år, og vi ser ind i en bevægelse fra, at 90 % af husstandene havde et tv-abonnement til, at vi over de følgende år nærmer os 50 %. Det indebærer tab af en gigantisk økonomi, som i væsentlig grad har indgået i det kulturelle kredsløb i Danmark og sikret finansiering af originalt dansk indhold år efter år. Forandringerne indebærer også, at public service-indhold ikke i samme omfang vil komme ud til danskerne.

Ændringerne er meget væsentlige, og der er behov for flere forskellige tiltag. Kampagnen ’Sammen om dansk film, musik og tv’ sætter spot på det, vi har at miste. Kunstnere og producenter kalder på handling nu Bag kampagnen står mere end 20 organisationer, som repræsenterer udøvende og skabende kunstnere samt producenter af dansk tv, musik og film. Kampagnen søger at skabe opmærksomhed om det, der er på spil, hvis ikke politikerne handler. I Producentforeningen sætter direktør Jørgen Ramskov ord på således:

”Der kommer til at mangle penge til originalt dansk indhold. Derfor er det bydende nødvendigt med et kulturbidrag fra streamingtjenester – og samtidig en sikring af, at de nye aktører på markedet bidrager til den danske rettighedsmodel. Ellers risikerer vi, at dansk indhold i fremtiden må vige for streamingtjenesternes udenlandske indhold. Det er ikke holdbart, og derfor skal politikerne på banen nu,” siger han.

Dansk film og tv binder os sammen Ifølge direktør for Danske Dramatikere, Christina Bergholdt Knudsen, mangler der fokus på konsekvenserne, hvis vi lader stå til. Der er masser af godt udenlandsk indhold, men forbrugerne er måske ikke klar over, at når streamingtjenesterne omdefinerer markedet og bidraget til økosystemet, så rammer det vores egne originale fortællinger.

”TV-drama, film og meget andet indhold skabt her i landet har bare en særlig tone og nerve, når det er os selv, der fortæller vores historier. Og så er det historier skabt i en model, der sørger for, at kunstnerne også får en del af kagen, når andre tjener penge på deres værker. Det gør det muligt at sikre fremtidens danske indhold i en global verden”.
Et synspunkt, som også skuespillerne deler og gerne vil sætte på dagsordenen med kampagnen:

”Danske tv-produktioner er et vigtigt spejl på dansk kultur, samfund og demokrati. De er en vigtig del af det, der binder os sammen. Derfor er der behov for gode og stabile rammer for produktion af originalt dansk indhold,” siger Anna-Katrine Olsen, sekretariatschef i Dansk Skuespillerforbund.

Eftertragtet i udlandet Der er masser af eksempler på danske film-, musik- og tv-produktioner, som danskerne elsker, og som næppe kunne være produceret af andre end os selv. Men danske produktioner er samtidig en eksportvare, og noget som er med til at sætte os på verdenskortet. Det påpeger Henrik Daldorph, der er bestyrelsesformand i IFPI Danmark (musikselskabernes brancheforening):

”Vi kan skabe noget helt unikt her i Danmark. Fordi vi er os. Danske kunstnere og kulturproducenter står bag masser af indhold, som er eftertragtet ude i verden, og vi er inspirationskilde for mange andre lande, når det handler om at skabe oplevelser gennem tv, film og musik. Det skal vi blive ved med,” understreger han.