DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Studierejse til efteråret

Sidste års studierejse blev som bekendt aflyst på grund af COVID-19. Vi håber, at det i 2021 er muligt at komme afsted. Tidspunktet for studierejsen er endnu ikke fastlagt, men det bliver til efteråret. Destinationen er heller ikke på plads endnu, men der arbejdes ud fra to mulige scenarier. Som 1. prioritet er Georgien, men hvis det ikke kan lade sig gøre, så satser vi på, at der kan arrangeres en tur til Norge i stedet for.

Generelt om de store studierejser

Seneste studierejse var til Mexico i efteråret 2019, hvor vi var i 11 dage, og året før gik turen til Japan. Scenografernes Rettighedsfond støtter studierejserne, hvorfor prisen som regel er meget overkommelig sammenholdt med, hvad man får på turen. Senest var prisen på 3.000 kr., og heri var dækket fly, anden transport og hoteller. Derfor er der som regel også stor interesse for at deltage blandt medlemmerne. Udvælgelsen foregår på den måde, at der trækkes lod blandt de tilmeldte, og hvis man var med på den seneste studietur, får man kun 2. prioritet i lodtrækningen.