DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Danske Scenografer i Dansk Kunstnerråd

Danske Scenografers forperson, Carsten Christensen, er netop valgt ind til at fortsætte sit arbejde som bestyrelsesmedlem i Dansk Kunstnerråd. Det er vi naturligvis stolte af og glade for.

Dansk Kunstnerråd er en tværfaglig organisation for de professionelle kunstneres organisationer i Danmark, med henblik på samarbejde på det kunst- og kulturpolitiske område og i skrivende stund er hele 26 organisationer medlem af rådet. Arbejdet her er vigtigt og væsentligt for hele området og der bliver – ligesom i Danske Scenografer, men på et bredere plan – arbejdet for at varetage de professionelle kunstneres interesser i politisk, retslig, økonomisk og social sammenhæng.

Ved årsmødet 16. maj 2023 blev bl.a. fremhævet Dansk Kunstnerråds store dataprojekt, som skal styrke en databaseret politisk interessevaretagelse, som kommer alle medlemsorganisationer til gode. Der blev også gjort opmærksom på, at Dansk Kunstnerråd i 2022-23 har engageret sig i et samarbejde med Aron – Center for Bæredygtige Arbejdsliv, om projekt GRO, hvor kunstnere udvikler redskaber til at skabe mere bæredygtige arbejdsliv. Det er begge projekter, vi kommer til at høre mere om.

Læs mere om Dansk Kunstnerråd på deres hjemmeside >>