DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Undersøgelse af PD-arbejdsforhold

Der vil i løbet af 2021 blive foretaget en undersøgelse af production designeres ansættelses- og arbejdsvilkår i film- og tv-branchen. Det er Danske Scenografer, som tager initiativ til og står for undersøgelsen. Baggrunden for undersøgelsen er, at mange medlemmer, der arbejder med production design, oplever usikkerhed omkring deres ansættelses- og arbejdsvilkår, og at der er behov for at få belyst, hvilke problemstillinger der hyppigst forekommer, og hvad der kan gøres for at mindske eller helt undgå dem i fremtiden.

Debatmøde om undersøgelsens elementer

I slutningen af marts blev der afholdt et indledende møde, hvor de overordnede problemstillinger blev drøftet og kategoriseret. Deltagere på mødet var Gustav Pontoppidan, Marie Boye Thomsen, Kristine Køster og Jakob Pelch. På mødet blev det besluttet, at der skal afholdes et debatmøde, hvor alle production designere bliver inviteret. Her skal der samles yderligere input til undersøgelsen, så den bliver så præcis og repræsentativ som overhovedet muligt. Mere information følger om dette debatmøde, som forventes afholdt i maj måned.

Der søges om midler til undersøgelsen hos Scenografernes Rettighedsfond, så der tages forbehold, indtil finansiering er endelig på plads.