DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Ekstra arbejdslegater for 25 millioner

Som følge af en bred politisk aftale i efteråret stilles der nu en ekstra pulje på 25 milliioner til rådighed for kunstnere, hvis virke er ramt af den nuværende pandemi. Puljen uddeles af Statens Kunstfond i form af særlige arbejdslegater typisk på 50.000 – 100.000 kroner. Det vil være op til de kunstfaglige udvalg at vurdere og tildele arbejdslegaterne. Hvis din indkomst har været under 350.000 kroner eller er faldet med 30% i indkomståret 2020 som følge af COVID-19, kan du komme betragtning til et arbejdslegat. Der er ansøgningsfrist d. 1. marts.

Hvem kan søge?

Arbejdslegaterne kan søges af alle professionelle skabende kunstnere og også af udøvende kunstnere (bl.a. skuespillere, dansere og musikere), der arbejder inden for de kunstretninger under Statens Kunstfonds støtte-område, der har lidt størst økonomisk tab som følge af COVID-19-restriktionerne. Ansøger skal have tilknytning til den danske kunstscene.

Overordnede kriterier

Ansøgninger, der er kvalificerede i forhold til de økonomiske kriterier, bliver behandlet af Statens Kunstfonds kunstfaglige udvalg. Statens Kunstfond vurderer ansøgningerne ud fra en helhedsbetragtning, hvori der indgår en vurdering af kunstnerisk kvalitet og en vurdering af ansøgers eventuelle forventninger til, hvilke værker eller aktiviteter legatet kan resultere i, herunder hvordan kunstneren vil arbejde med nye formater mv. og understøtte, at kunsten når ud til nye målgrupper.

Læs mere og søg om det særlige arbejdslegat