DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Undersøger mulighed for produktionsrabatter

Film- og tv-branchen står i en svær tid med et presset marked. Heldigvis har vi fået flere aftaler på plads om midler til film- og tv-området i årets løb, som kan afhjælpe situation delvist. Med medieaftalen, filmaftalen, kulturbidraget (fra 2025) og senest en ekstrabevilling på finansloven i 2024 på 40 mio. kr., kender vi heldigvis vilkårene og økonomien for de kommende års produktioner. Det skaber trods alt lidt stabilitet og tryghed.

Det er værdsat, at vores kulturminister og øvrige folkevalgte vægter kulturpolitik højt.

Vi kigger dog desværre ind i en tid, hvor produktionsniveauet er lavere end tidligere – dette trods de gode politiske aftaler. Vi er altså nødt til at arbejde sammen om andre initiativer, som kan fremme produktionsflow og investeringer i Danmark.

Heldigvis står vi stærkt sammen i de forskellige kunstnerforbund for både ansatte og arbejdsgivere, hvor vi for nyligt har mødtes og taget hul på dialog og samarbejde om muligheder for produktionsrabatter i Danmark. Danmark og Luxemburg er lige nu de to eneste europæiske lande uden produktionsrabatter, og vores to nære konkurrenter, når det gælder streamingtjenesternes investeringer – Norge og Sverige – har en markant konkurrencefordel, fordi de netop tilbyder produktionsrabatter ved investeringer. Flere europæiske undersøgelser dokumenterer, at produktionsrabat er en god forretning for staten, fordi de tiltrækker omsætning, skaber beskæftigelse og dermed skatte- og afgiftsindtægter til selvsamme stat.

Det bliver et indsatsområde, vi alle arbejder sammen om – også i 2024. Vi vil kortlægge fordele og eventuelle ulemper og vil gå i dialog med politikerne og øvrige interessenter for at finde gode løsninger. Vi vil orientere medlemmer løbende, når der er nyt på området.