DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Kunstnere har i dag fået sit første store datafundament!

Vi har tidligere orienteret jer om det store dataprojekt ’Kunstnere i Tal’, som Danske Scenografer og 18 øvrige kunstnerorganisationer har bidraget til i samarbejde med Dansk Kunstnerråd og Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort den første samlede statistik om kunstnere på tværs af kunstområderne. Den nye kunstnerstatistik er den første af sin art herhjemme og bygger på datatræk fra knap 28.000 kunstnere og spænder over alle kunstområder, bl.a. musik, scenekunst, billedkunst, kunsthåndværk, litteratur og film.

Det er et stort og vigtigt projekt – for vi har manglet et datafundament i vores dialog med interessenter, samarbejdspartnere og politikere.  

Carsten B. Kristensen, forperson i Danske Scenografer siger om projektet: ”Det har aldrig været vigtigere med data, og vores erfaring er også, at vores politikere kræver dokumentation i form af statistik og data, når vi bringer ønsker til bordet. Det er en nødvendighed for bl.a. os i de mindre  forbund at kunne understøtte vores udsagn via data. Samarbejdet på tværs af de mange kunstnerorganisationer har desuden styrket sammenholdet og givet indsigt i hinandens fagområder, som er særdeles brugbare, når vi aktivt skal bruge denne data. Kunstområdet har længe været underbelyst, vi betragter det lidt som en tidlig julegave og en god indsats på et vigtigt område.”

Foreløbig fortsætter Kunstnere i Tal i 2024 med udgivelse af en publikation, der præsenterer nøgletal fra den nye kunstnerstatistik og sætter ansigter og fortællinger på nogle af de mange forskellige kunstnerliv bag tallene.

Den første udgave af kunstnerstatistikken, som nu er tilgængelig i Statistikbanken på Danmarks Statistiks hjemmeside fortæller bl.a. følgende om kunstnere i Danmark:

 • 62 % af kunstnere i statistikken er mænd
 • 38 % af kunstnere i statistikken er kvinder
 • 25 % af kunstnere i statistikken tjener 75-100 % af deres indkomst fra deres kunstneriske virke
 • 17 % af kunstnere i statistikken tjener 25-75 % af deres indkomst fra deres kunstneriske virke
 • 27 % af kunstnere i statistikken tjener 1-25 % af deres indkomst fra deres kunstneriske virke
 • 62 % af kunstnere i statistikken bor i Region Hovedstaden

Vi har brugt en del tid på at drøfte definitionen på ’en kunstner’, som jo er en væsentlig forudsætning for at kunne skabe en officiel kunstnerstatistik. Vi kom frem til følgende population:

 • Medlemmer af en organisation under Dansk Kunstnerråd (fx Danske Scenografer)
 • Modtagere af rettighedsmidler fra kunstnerisk virke
 • Modtagere af legat fra Statens Kunstfond
 • Dimittender fra kunstuddannelser på betingelse af, at ét af ovenstående kriterier også er opfyldt.
 • Selve kunstnerstatistikken bygger dels på data, som Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer har bidraget med, dels fra registre over udbetalinger af rettighedsmidler og legater fra Statens Kunstfond

Vi har desuden opdelt statistikken i følgende grupper, hvor Danske Scenografer fx har kunstnere i både ’Film og TV’ samt ’Skuespil og scenekunst’:

 • Billedkunst og formgivere
 • Film og TV
 • Musik
 • Skuespil og scenekunst
 • Forfattere og ord

Læs mere om projektet på Dansk Kunstnerråds hjemmeside. Og er du til flere tal og statistikker, kan du fordybe dig hos Danmarks Statistik.