DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Dagsorden til generalforsamling den 23. november 2023

Danske Scenografer har i dag, den 15. november 2023, sendt dagsorden inkl. bilag ud til alle medlemmer med følgende ordlyd:

I forlængelse af indkaldelsen til ordinær generalforsamling fremsendes hermed dagsorden med bilag. Generalforsamlingen finder sted hos Danske Scenografer, Kgs. Nytorv 21 B, torsdag den 23. november 2023, kl. 17.00, med følgende dagsorden:

Valg af dirigent.

 1. Bestyrelsens beretning (bilag suppleret af mundtlig fremlæggelse), se fodnote nedenfor
 2. Gennemgang af det af bestyrelsen godkendte revisorpåtegnede regnskab for 2022 (bilag) samt gennemgang og godkendelse af gennemsigtighedsrapport (kan findes og læses på hjemmesiden >>)
 3. Status over foreningens regnskab pr. 30. september 2023 (bilag)
 4. Forslag fra bestyrelsen:
  • Godkendelse af forslag om anvendelse af midler fra kollektive rettighedsforvaltning for scenografer (bilag)
  • Godkendelse af forslag om anvendelse af midler fra kollektive rettighedsforvaltning for lysdesignere (bilag)
  • Vedtægtsændringer (bilag)
 5. Budget og forslag til kontingent for det kommende år (bilag)
 6. Valg af bestyrelse, se fodnote nedenfor
 7. Valg af 2 medlemmer til Scenografernes Rettighedsfond
 8. Valg af kritisk revisor
 9.  Eventuelt

Ad 1) Følgende emner vil blive gennemgået i forlængelse af beretning:

 1. PQ 2023
 2. Bæredygtighed
 3. Production design-uddannelse

Ad 6) Kandidater kan opstilles på generalforsamlingen. Se overblik over nuværende bestyrelse på hjemmesiden >>

Gustav Pontoppidan, Carsten Kristensen, Brian Njie, Anne Schnettler, Liselotte Justesen, Julie Forchhammer, Mikkel Rostrup, Ditte Thygesen, David Gehrt og Eva Lendorph genopstiller.

Knirke Madelung og Emil Assing genopstiller ikke.

Magnus Hansen ønsker at opstille.

På bestyrelsens vegne

Pernille Rask Jensen,

Sekretariatschef, Danske Scenografer