DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Nuuday/YouSee sagsøger rettighedshavere med krav om mindre betaling

Copydan Verdens TV har på vegne af kunstnere og kulturproducenter i dag udsendt en pressemeddelelse om denne verserende sag.

Sagen i korte træk

Nuuday/YouSee sælger i deres tv-pakker adgang til en stor mængde indhold, leveret af kunstnere, kulturproducenter og tv-stationer. Nuuday/YouSee kræver nu, at betalingen for indholdet reduceres med mere end 70 procent i forhold til, hvad der har været aftalt og betalt de seneste mange år. Kravet om den voldsomme reduktion kommer, selvom tv-pakke-produktet er det samme i 2024 som året før, og på trods af, at Nuuday/YouSee gennem en lang årrække har ønsket at købe flere rettigheder, og Nuuday/YouSee sætter priserne op i forhold til kunderne.

Rettighedshaverne i regi af Copydan Verdens TV, Koda og UBOD har forhandlet med Nuuday/YouSee i mere end et år og forsøgt at indgå en aftale ud fra et ønske om ikke at ende i en konflikt. Rettighedshaverne har også tilbudt Nuuday/YouSee at indgå en midlertidig aftale for at undgå usikkerhed ved at sikre vederlag til rettighedshaverne og sikre, at Nuuday/YouSee fortsat kan tilbyde deres kunder indholdet i tv-pakkerne. Men Nuuday/YouSee valgte i stedet at opsige alle fælles aftaler og stævne rettighedshaverne.

Hvad betyder det for dig som rettighedshaver?

I 2024 vil det næppe få nogen effekt, da der typisk fordeles 2023-vederlag i 2024, 2. halvår. Men søgsmålet fra Nuuday/YouSee vil indebære en væsentlig risiko for, at betalingen til kunstnere og producenter for indholdet i tv-pakkerne vil blive meget begrænset i 2025, når 2024-vederlaget skal udbetales.

Det skyldes, at selvom Nuuday/YouSee er villige til at betale et såkaldt a conto-beløb, så kan pengene ikke sendes videre til de enkelte kunstnere og producenter, da pengene jo muligvis skal sendes tilbage til Nuuday/YouSee, hvis de mod forventning får medhold i deres ekstreme påstand.

Næstforperson for Copydan Verdens TV, Jørgen Ramskov, siger: ”Rettighedshaverne skal ikke betale for en kapitalfonds fejlslagne investering. Et krav om en reduktion på mere end 70 procent er jo efter enhver målestok ekstremt. Jeg kan konstatere, at Nuuday/YouSee tjener penge på deres tv-forretning, mens forretningen som helhed har underskud. Nuuday/YouSee har hævet deres priser hos forbrugerne gennem flere år – og nu vil de betale markant mindre for det indhold, de selv sælger dyrere”, siger Jørgen Ramskov og fortsætter: ”En sag som denne kan trække ud i årevis, hvor tusindvis af rettighedshavere vil blive hårdt ramt på økonomien. Jeg kan ikke se det anderledes end, at Nuuday/YouSee tager kunstnere og producenter som gidsler i håb om at gøre dem møre og villige til at acceptere en lavere betaling for det indhold, som Nuuday/YouSee tjener gode penge på.”

Hvad sker der nu?

Rettighedshaverne skal svare på stævningen, som Nuuday/YouSee har indgivet til Sø- og Handelsretten.

Tidsplanen er ikke kendt endnu, men sager som disse kan tage flere år at få afklaret.

Rettighedshaverne har valgt at bede Ophavsretslicensnævnet om at vurdere sagen. Ophavsretslicensnævnet er et specialiseret nævn nedsat af Folketinget, der med en højesteretsdommer i spidsen specifikt har til opgave at vurdere, hvad der er en rimelig pris for rettigheder, hvis parterne ikke kan blive enige. Derfor er det altid muligt at få afklaret, om prisen for rettigheder er rimelig og baseret på objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Ophavsretslicensnævnet er i sin vurdering også forpligtet til at tage konkurrenceretlige principper og regler i betragtning.

Læs hele pressemeddelelsen på Copydans hjemmeside.