DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Dagsorden til generalforsamling

Torsdag d. 17. november kl. 17 afholder vi den ordinære generalforsamling.

Dagsorden

Valg af dirigent.

1.    Bestyrelsens beretning (bilag suppleret af mundtlig fremlæggelse)
2.    Gennemgang af det af bestyrelsen godkendte revisorpåtegnede regnskab for 2021 samt gennemgang og godkendelse af gennemsigtighedsrapport
3.    Status over Sammenslutningens regnskab pr. 30. september 2022 (bilag)
4.    Forslag fra bestyrelsen:
a Godkendelse af forslag om anvendelse af midler fra kollektive rettighedsforvaltning for scenografer
b) Godkendelse af forslag om anvendelse af midler fra kollektive rettighedsforvaltning for lysdesignere
5.    Indkomne forslag: Forslag fra Eva Holten
6.    Budget og forslag til kontingent for det kommende
7.    Valg af bestyrelse med eventuelle suppleanter (se fodnote)
8.    Valg af 2 medlemmer til Scenografernes Rettighedsfond
9.    Valg af kritisk revisor
10.     Eventuelt

Ad 1)    Følgende emner vil blive gennemgået:

1)    Året der gik
2)    Bæredygtighed
3)    PQ 23
4)    Fiktionsoverenskomst, streaming-aftaler
5)    Production designer uddannelsen

Ad 7)    Kandidater kan opstilles på generalforsamlingen.

Gustav Pontoppidan, Carsten Kristensen, Knirke Madelung, Brian Njie, Anne Schnettler, Lise Lotte Justesen Julie Forchhammer, Heidi Plugge og Eva Lendorph genopstiller.

Inge-Golf Schmidt, Maja Lind Ziska og Astrid Lynge Ottosen ønsker ikke at genopstille.

Følgende nyopstiller: Mikkel Rostrup, Ditte Thygesen, David Gehrt og Emil Assing.

Bemærk, at der ifølge vedtægterne ikke fordres et bestemt antal bestyrelsesmedlemmer ud over et minimum på 5.