DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Danske Scenografer har lavet en mentorordning, hvor du har mulighed for at søge hjælp, råd og eventuelt lidt sparring, hvis du står over for faglige eller samarbejdsmæssige udfordringer på dit arbejde, som du er usikker på, hvordan du kan løse.

MENTORER

En række af vores medlemmer har tilbudt sig som mentorer. De har meget forskellige kompetencer, der tilsammen i det store og hele dækker alle fagets områder. Ved hver mentor er der en kort beskrivelse af vedkommendes særlige kompetencer samt mailadresse og telefonnummer.

Du er velkommen til at kontakte dem, men respekter, at de måske kan være travlt optagede og derfor ikke lige på stedet har tid til at hjælpe dig. Du må heller ikke forvente at få hjælp til et længere forløb – mentorerne er ikke lønnede og gør det helt frivillig. Når det er sagt, skal du ikke være bange for at kontakte dem – de vil hellere end gerne hjælpe.