DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

BESTYRELSENS MANIFEST

Danske Scenografer er en sammenslutning af scenografer, productiondesignere, lys – og lyddesignere, udstillingsscenografer, kostumierer og spildesignere. 

Medlemmer i DS er uddannet fra anerkendte uddannelsesinstitutioner, eller har på anden måde opnået en tilsvarende ekspertise og professionalisme. 

DS består af en bestyrelse med en valgt formand. Bestyrelsen er i videst muligt omfang sammensat af repræsentanter for de forskellige fagligheder. 

DS har et sekretariat bestående en sekretariatschef og en bogholder/sagsbehandler. 

DS er medlem af Akademikerne. 

Samarbejdspartnere: Danske Scenografer samarbejder med en lang række af faglige organisationer, nationalt og internationalt 

Bestyrelsen arbejder for at varetage medlemmernes interesser, rettigheder, og højne fagligheden. 

Bestyrelsen 2021 har følgende strategiske mål: 

  • Synlighed 
  • Rettigheder 
  • Overenskomster 
  • Arbejdsmiljø 
  • Uddannelse 

SYNLIGHED: Vi arbejder hhv. for fagets synlighed, og for synliggørelse af DS i fagpolitiske, kulturpolitiske og uddannelsespolitiske sammenhænge, i Danmark såvel som internationalt. 

RETTIGHEDER: Vi arbejder på at forbedre forholdene omkring rettigheder. 

OVERENSKOMSTER: Vi arbejder på at sikre og forbedre overenskomster. 

ARBEJDSMILJØ: Vi arbejder på at forbedre såvel de fysiske som de psykiske arbejdsforhold, alene, og i samarbejde med øvrige faglige organisationer og relevante samarbejdspartnere. 

UDDANNELSE: Vi arbejder på at oprette en Production Designer uddannelse på Den Danske Filmskole, og følger udviklingen på Den Danske Scenekunstskole.