DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Skal potentielle arbejdsgivere og kolleger kunne finde dig?

Vi har fået udviklet “Find en fagperson” på hjemmeside, som giver kolleger og arbejdsgivere mulighed for at finde netop dig!

Det er naturligvis helt frivilligt, om du vil fremgå af hjemmesiden, men det er en god idé at oprette dig, hvis du gerne vil findes af kolleger, arbejdsgivere eller øvrige brancheaktører. Vi giver dig en mulighed for at præsentere dig selv for omverden.

Vi har gjort det helt nemt, så du alene fremtræder med navn, kontaktoplysninger og link til den eller de sider, hvor du har fremstillet din portefølje af værker. Det kan være din hjemmeside eller din profil på et socialt medie.

For at blive oprettet, skal du udfylde denne formular “Find en fagperson – DANSKE SCENOGRAFER” og give dit samtykke til, at vi offentliggør dine informationer på hjemmesiden. I formularen har du muligheden for selv at vælge et eller flere hoved-fagområder, du ønsker at blive opført under, og du kan derefter selv bestemme og angive den fagtitel eller de fagtitler, som bedst repræsenterer din faglige profil. Disse titler vil være dem, du vil blive registreret under i ”Find en fagperson”.

Vi håber selvfølgelig på, at mange af jer benytter jer af tilbuddet!