DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Forårshilsen fra jeres forperson

Kære medlem

Så er det tid til en hilsen fra jeres forperson i Danske Scenografer.  En update på, hvilke aktiviteter, vores meget aktive forening har gang i.

Det er vanskelige år for fagforeninger generelt. Interessen er dalende, bl.a. hos unge, medlemstallene stagnerer eller daler og udgifterne stiger. Med løbende ny og skærpende lovgivning, stilles der store krav til administration og IT, som selvskrevet påvirker økonomien med større udgifter end tidligere.  Vi er et lille sekretariat, men er jo nødt til at følge krav og lovgivning, og dermed opgradere og operere nøjagtigt som de større fagforeninger. Det koster i både økonomi og fysiske ressourcer.

Der er travlt og tryk på kedlerne, men det skal der også være, når man som vores forening, har store ambitioner. Vi er derfor også opmærksomme på, hvordan medlemsprofilerne ser ud i skrivende stund og ikke mindst, hvordan de forandrer sig over tid. En ting er sikkert – vi skal fortsat arbejde for, at vores medlemstal er i en positiv udvikling, også over en relativ kort tidshorisont, hvis vi skal kunne opretholde vores høje serviceniveau, og vores lige så høje aktivitetsniveau i forhold til kurser og allehånde tiltag.

Siden sidst er der på tv/film området arbejdet videre med de meget omtalte produktionsrabatter for at understøtte, at Danmark er et aktivt produktionsland for internationale selskaber. Som du måske har set på hjemmesiden, har vi samlet os i en alliance, som bl.a. har udgivet en kronik, som nu er bragt i Berlingske (læs den her – dog bag betalingsmur). Målet er at få indført mulighed for produktionsrabat i en situation hvor filmbranchen er presset, og 2024 sandsynligvis markerer et lavpunkt i antallet af produktionerne. Dialogen med de politiske ordførere, både på kultur- og erhvervsområdet er i gang. Selvom vi håber, at vores fællesindsats har positiv indvirkning allerede i 2024, er sandsynligheden for, at der sker noget før finanslovsforhandlingerne i efteråret lille.

Kunstig intelligens – AI – har været et gennemgående tema i alle kunstnerorganisationer og lige så vel i vores egen. Vi har bl.a. indgivet et høringssvar i forbindelse med nyeste justering af ophavsretsloven, som Kulturministeriet har på tapetet her snart. Vi er opmærksomme på, at moderniseringen af loven skal have til formål at afspejle den teknologiske udvikling. Vi har for nylig deltaget i en stor konference på Christiansborg vedr. pros- and cons ved brugen af AI, både fra et kunstnerperspektiv og fra et lovgivningsperspektiv. Det stod klart, at kontrollen og grebet omkring bl.a. datahøst til de forskellige chat gpt tjenester, og de store tech- virksomheder, halter bagefter. EU er på vej, og den danske lovgivning også. Vores eget AI udvalg arbejder effektivt med området. I februar afholdt vi en meget velbesøgt AI-salon, hvor production designer Heidi Plugge demonstrerede diverse værktøjer. AI-udvalget har sammen med kursusudvalget flere tiltag i støbeskeen – også på tværs, da netop forskellige synspunkter og vinkler fungerer godt, når vi skal videndele og blive klogere på det meget store emne Hold dig opdateret hjemmesiden om de aktuelle tiltag.

Vores bæredygtigheds profil er ved at blive updated. Vi afholdte et online medlemsmøde, som affødte forslag, der af bestyrelsen vil blive omsat til bl.a. en FAQ.  Emnet er komplekst, og de fremmødte var enige om, at klimabæredygtighed er et uhyre vigtigt område, hvorfor Danske Scenografer skal have en klar og visionær bæredygtighedsprofil her.  Det kulturelle hensyn, hvor vi som kunstnere skal have et internationalt udsyn og en interesse i andre landes kunst- og kulturscener, skal adresseres. Og det skal vejes op imod, hvordan vi som forbund håndterer vores egen rejseaktivitet. Det stod klart, at vi i en periode vil justere på de store studieture til udlandet og i stedet orientere os mod transport på lands og inden for Europas grænser. Vi diskuterer også, hvilke rejser Rettighedsudvalgene egentlig kan støtte. Der vil sandsynligvis blive kikket mere på det konkrete faglige indhold og prioriteret i forhold til, hvad rejserne bringer af viden om faget samt en kvalificeret tilbagemelding. Derudover er bæredygtighedsudvalget i gang med at etablere et samarbejde med Kulturens Analyseinstitut, bl.a. også for at kunne producere data og viden, som kan anvendes til at styrke vores kontrakter og ikke mindst kvalificere dialogen med arbejdsgiverne.

Production design uddannelsen på Den Danske Filmskole er nu kommet så langt, at der bliver optag til 24/25. Vores production designere er med til at forme uddannelsens studieplan – og konkrete indhold i en god dialog med skolens øvrige fagpersoner. Vi deltog i et brancheseminar omkring uddannelsen, hvor der blev præsenteret et udkast til studieordning. Der vil komme mere information om dette på hjemmesiden.

På scenekunstområdet har vi haft positive indledende møder med såvel Dansk Teater og Det Kongelige teater. Vi har et forhandlings- og arbejdsudvalg, som arbejder videre med strategi og indhold. Vores intention er at arbejde frem mod overenskomster. Vi står overfor udfordringer både i forhold til arbejdsforhold, løn, pension, barsel og forsikringer. Vi har haft procedurer for bl.a. aflønning (kollektive minimumssatser), som ikke er tidssvarende, hverken i forhold til arbejdsperiodernes længder eller hvordan de blender ind med nyere lovgivning, hvor man f.eks. skal tidsregistrere som lønmodtager. Følg med på hjemmesiden, hvor vi løbende vil orientere om status.

Arbejdsmiljø på film/tv-området er også et fokuspunkt. Vi har møder med DR om arbejdsforhold. Vi samarbejder med vores partnere – filmfotograferne og klipperne i ’De3’ – om en overenskomst med DR på fiktion og derudover er vi i gang med at indlede forhandlinger med Producentforeningen om en overenskomst på dokumentar – også med De3.

Husk i øvrigt at sende din kontrakt omkring sekretariatet!!

Vi har travlt og der er meget at formidle, men det skal også være hyggeligt, så hold gerne en kort kaffepause, inden vi runder det sidste af.

Vi har gang i et stort projekt om kunstnerstatistik med Dansk Kunstnerråd og Danmarks Statistik. Fase to er nu i gang, hvor det er målet at komme videre fra det generelle til mere specifikke data. Formålet er at styrke viden og operativ styrke i forhold til kommunikation og viden. Det skal vi bl.a. bruge i politiske tiltag og udbredelse af viden om kunstneres og freelanceres vilkår generelt. Det er et emne, vi også gerne vil bringe til dette års Kulturmøde Mors (22.-24. august) sammen med Danske Sceneinstruktører og Danske Dramatikere.

Der har været Robert- og Bodilfester, og vi giver et shoutout til vores dygtige kollega Jette Lehmann, der løb med både en Robert og en Bahs-pris sit arbejde på Bastarden. Vores æresmedlem HKH, Dronning Margrete, modtog også en Robert for sit kostumedesign.

Vi vil også være repræsenteret ved Scenekunstens årsmøde til juni.

I vores internationale samarbejde med OISTAT (scenekunst) er vi så heldige, at Danske Scenografers repræsentant, Lise Klitten, også er repræsenteret i OISTAT’s Executive Committee.  Arbejdet er nu rettet imod planlægningen af World Stagedesign, som i 2025 foregår i De Forenede Arabiske Emirater. Samt mod PQ 2027.

I Artscenico fortæller Danske Scenografers repræsenter Jacob Stig Olsson og Peter de Neergaard, at man har igangsat en stor undersøgelse, som skal kortlægge fagets arbejdsvilkår i flere lande. Den glæder vi os til at følge med i og studere, når den er færdig.

Til sidst lige et par ord om vores bestyrelsesseminar, som vi i februar holdt i Kulturvillaen på Østerbro. Her fokuserede vi på AI, foreningens bæredygtighedsprofil samt vores forening i fremtiden med bl.a. en drøftelse af medlemskriterier.

Jeg har beskrevet flere af tingene undervejs her, men hold øje med hjemmesiden – din kilde til information.

Til sidst lige en reminder om MEDLEMSFESTEN,  FREDAG DEN 22. MARTS. KL 19 -24 I VILLA KULTUR, ØSTERBRO Meld dig til på hjemmesiden.

Godt forår og vi ses.

Kærlig hilsen

Carsten B. Kristensen