DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Politisk lobbyarbejde på flere fronter

Danske Scenografer har som fagforening bl.a. til formål at varetage medlemmernes faglige og kunstneriske interesser af enhver art – både de generelle arbejdsvilkår, jeres ophavsrettigheder og ikke mindst at fremme kollektive og individuelle interesser på arbejdsmarkedet.

Vi arbejder på flere fronter – både politisk og administrativt – og forsøger løbende at adressere og få indflydelse på vilkår, der berører vores medlemmer.

Men som lille forening kan vi ikke stå alene i det politiske lobbyarbejde, som de senere år fylder mere, og hvor det også er tydeligt, at det kan gøre en forskel. Heldigvis er vi mange kunstnerstemmer, som løbende indgår alliancer og samarbejder på tværs afhængigt af mærkesagen.

På tv- og film-området er vi en del af organisationen ’TvMF’ – Tv, Musik & Film i Danmark – som arbejder for, at kulturerhvervet får en stærkere politisk placering, så kulturen prioriteres højt på den politiske dagsorden, at styrke dansk ophavsret og dansk kulturerhverv i bred forstand samt at formidle sektorens betydning for dansk kultur og dansk økonomi.

TvMF handler på vegne af medlemsorganisationerne og for at sikre kontinuerlige strategiske indsatser i udvalgte politiske mærkesager, er der nedsat en referencegruppe, som samarbejder tæt med direktør i TvMF, Lars L. Nielsen. Danske Scenografer er repræsenteret i denne gruppe ved forperson i Dansk Filmklipperselskab, Martin Wehding, som repræsenterer filmklippere, filmfotografer og production designere i dette arbejde. Du kan læse mere om TvMF her.

Senest er TvMF aktiv med debatoplæg om, at det naturligvis forpligter TV2 at investere stort i produktioner, når de faktisk er større end Netflix herhjemme i Danmark. Læs debatindlægget fra TvMF i Kulturmonitor den 11. marts 2024 her.