DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Erfaringer fra DR? Vi mangler input vedr. DR’s arbejdsmiljø

Danske Scenografer, Danske Filmfotografer og Dansk Filmklipperselskab er gået sammen om at styrke arbejdsmiljøet for vores medlemmer, der arbejder på DR. Det har været vigtigt med en indsats, så vi sikrer et trygt og sikkert miljø for jer, der arbejder freelance på ofte store produktioner med store kunstneriske teams. I skal være klædt på til opgaven og vide, hvem I kan gå til, hvis samarbejde eller andet i opgavevaretagelsen udfordrer.

Vi har naturligvis også fokus på, at der skal være lige muligheder for alle DR’s ansatte – også for kunstnergrupperne, der ofte er ansat på tidsbegrænsede kontrakter.

Vores dialog er primært med DR Drama, som har sat forskellige initiativer i gang på baggrund af vores konstruktive dialogmøder om at sikre et godt arbejdsmiljø i DR Drama.

Vi vil meget gerne høre fra jer medlemmer, der arbejder på DR nu, men også hvis I har erfaring fra tidligere. Vi har brug for at vide, om DR’s indsatser bærer frugt – og om vores medlemmer dermed oplever et bedre arbejdsmiljø og har positive erfaringer med de forskellige tiltag.

Ring eller skriv derfor meget gerne til sekretariatet, ds@scenograf.dk, og del dine erfaringer. Din henvendelse behandles naturligvis med fortrolighed og fuld diskretion. Kun med jeres input, får vi brugbar viden til brug for den videre dialog og styrkelse af arbejdsmiljøet på DR.

DR har iværksat følgende tiltag for at forbedre arbejdsmiljøet i DR Drama:

Onboarding:

  1. Tydelig rammesætning ved ansættelse og/eller opstart
  2. Forventningsafstemning af projektet
  3. Hilse-på runde for A-funktioner til faste medarbejdere i DR Drama ved opstart

Evalueringer:

  1. Vi evaluerer på alle produktioner efter endt blok eller endt sæson, såfremt sæsonen kun er én blok.
  1. Vi har afprøvet et par varianter, der alle kan noget forskelligt, og vi arbejder stadig på at finde den bedste form. Det er muligt at en kombination af en anonym og en fælles bliver vejen frem.

Anonymt Survey Monkey spørgeskema. Dette er gjort for at lave en anonym kanal, der ikke udstiller nogen.

Fordel: Det er en anonym kanal, der ikke udstiller den enkelte freelancer. Ulempe: Kommer der noget alvorligt frem kan det være svært for produktionen at følge op på eller få uddybet.

Ansigt til ansigt evaluering med de enkelte afdelinger.

Fordel: på disse evalueringer kommer der ofte problemstillinger mellem afdelingerne frem. Ulempe: Det kræver, at freelancere tør sige deres mening til lineproducer/producent.

Fælles holdevaluering hvor alle skal notere hhv. 3 forbedringspunkter og 3 gode ting på post-its. Alle post-its afleveres (anonymt) og kategoriseres på en tavle. Alle mand skal herefter afgive 2 stemmer på det/de punkter de synes er vigtigst. Punkterne med flest stemmer diskuteres i plenum.

Fordel: Skaber grobund for en fælles dialog og tegner et kollektivt billede af, hvad der fylder mest på holdet. Ulempe: Det er kun delvist anonymt, da alle sidder i samme rum, og evalueringspunkterne koncentrer sig derfor typisk om produktionen. De enkelte afdelinger er ikke så tilbøjelige til at fremhæve problematikker, der omhandler andre faggrupper.

  1. Evaluering med post-holdet bliver en fast del af en produktions cyklus. Vi gør det næste gang på Carmen Curlers 2.

DR infoskriv:

Efter vores møde har vi aftalt med den daglige leder af postproduktionen, Trine Martin, at der laves et infoskriv, der rummer relevant DR information målrettet postproduktionen. Vi tager udgangspunkt i infomapperne, vi allerede har på produktionerne.

Arbejdsmiljøleder og arbejdsmiljørepræsentant:

Marianne Bennetzen (arb.miljøleder) og Henrik Nissen (arb.miljørep.) deltager på alle holdmøder og fortæller om arbejdsmiljø i DR Drama og om, hvem og hvordan man kan/skal henvende sig, hvis man oplever noget, der skal tages hånd om.

Det er vores oplevelse, at flere og flere freelancere benytter sig af muligheden for at tage problemstillinger op med både lineproducer og producent, men også arbejdsmiljøleder og repræsentant.

Børneskuespillere:

Vi har igangsat et arbejde med at fastlægge et tydeligt regelsæt for, hvordan vi arbejder med børnespillere på vores produktioner. Det primære fokus er på julekalendere og familieserie (påskeserie).