DANSKE SCENOGRAFER

Menu

EN

Vejledende lønsatser for 2024 på de store teatre

Til brug for teatrenes budgetlægning vurderer Danske Scenografer hvert år, hvad en normal opgave som minimum bør aflønnes på teatre under Dansk Teaters B-søjle for den pågældende sæson. Lønnen for en gennemsnitlig opgave i den pågældende og ved alle satser tillægges feriepenge, jf. ferieloven.

Følgende vejledende lønsatser gælder for 2024:

Scenografer: Lille scene: 158.900 kr. / dagsgage: 2.800 kr. Stor scene: 173.350 kr. / dagsgage: 2.900 kr.

Lys- og lyddesignere: Lille scene: 62.950 kr. / dagsgage: 2.800 kr. Stor scene: 81.500 kr. / dagsgage: 2.900 kr.

Kostumedesignere: Lønniveau som scenografens. Ved ansættelse af en kostumedesigner i samarbejde med en scenograf sker en justering af scenografens løn. Ansættelsesperiodens længde er afhængig af opgavens omfang.

Vi er opmærksomme på justeringerne i ophavsretsloven i 2023, hvoraf det bl.a. fremgår, at der skal ske en passende og forholdsmæssig betaling for anvendelse af jeres rettigheder. Det er noget, vi er i løbende dialog med jeres arbejdsgivere omkring, så vi sikrer den nødvendige praksisjustering. Husk derfor at sekretariatet gerne rådgiver ved indgåelse af kontrakter.

Lønsatserne satser er sendt til alle de store teatre, der ikke er under overenskomsten med Dansk teater. Satserne er ikke aftalt i en overenskomst, så teatrene er ikke forpligtet til at følge dem, men vi oplever heldigvis, at de fleste af de store teatre følger dem.

Du kan finde lønsatserne på hjemmesiden.